ГЕОГРАФІЯ , 6 КЛАС

Географія 10 клас

02.12.2022
Прочитати параграфи 21,22,23,24
Переглянути презентацію за посиланням
Пройти тестування за посиланням

18.11.2022
Прочитати параграфи 17,18,19,20
Пройти тестування за посиланням

04.11.2022
Виконати дослідження . Теми на стор 71 та77. 
Виконані роботи переслати на ТІМС
Контрольна робота № 1 за посиланням21.10.2022
Прочитати параграфи 14,16. Переглянути презентацію за посиланням
Пройти тестування за посиланням14.10.2022
Прочитати параграф13. Виконати практичну роботу № 2,  стор 77. Виконати пактичні  завдання та географічні дослідження стр 7707.10.2022
Прочитати параграфи 11 та 12. Виконати практичні завдання стор 64 та 71. Виконати дослідження. Інструкція на стор 71. На контурну карту нанести найбільші промислові центри країн. 30.09.2022
Прочитати параграфи 9, 10.
Виконати дослідження стор 51, практичне завдання стор.56. 
Переглянути презентацію за посиланням


16.09.2022
Прочитати параграфи 3,4,5. Пройти  тестування за посиланням09.09.2022
Прочитати параграф1,2. Виконати завдання стор 12 - усно.  Переглянути презентацію та виконати завдання з презентації за посиланням08,06,2022
Пройти онлайн тест за посиланням01.06.2022
Виконати семестрову контрольну роботу за посиланням.
Для тих, хто не має такої можливості, письмова робота. Відповіді прислати на вайбер:
КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ГЕОГРАФІЇ
 10 КЛАС
ІІ СЕМЕСТР

І рівень, завдання 1-6 з вибором однієї правильної відповіді (кожна правильна відповідь 0,5 балів

1. Виберіть помилкове твердження:
А) грошовою одиницею Франції є фунт;
Б) за видобутком марганцю Франція  посідає перше місце у світі;
В) центрами машинобудування Франції є міста Марсель, Париж, Тулуза, Нант, Брест;
Г) французьке місто Тулуза – найбільший у світі за вантажообігом морський порт.
2. Виберіть правильне твердження щодо Канади:
А) кількість населення становить приблизно 37 млн. осіб;
Б) важливий експортер бокситу;
В) провідною галуззю промисловості є харчова;
Г) посідає перше місце у світі за відсотком розорюваності с/г земель.
3. Укажіть назву країни, найбільшими містами якої є Кіото, Нагасакі, Токіо:
А) Таїланд;          Б) Монголія;                 В) Пд. Корея;               Г)  Японія.
4. Укажіть назву країни, яка не має виходу до моря:
А) Молдова;                 Б) Греція;            В) Мадагаскар;             Г) Естонія.
5. Назвіть субрегіони Океанії:
1)_________________, 2)____________________
3)_________________, 4)____________________
6. Виберіть нафтодобувні держави Америки:


А) Канада, Венесуела
Б) США. Канада
В) Колумбія, Венесуела
Г) Бразилія, БолівіяІІ рівень, завдання 7-8  на встановлення відповідності (кожна правильна відповідь 1,5 балів)

7.  Установіть відповідність  між регіонами Європи та країнами,  які в них розташовані.


1.Північна
2. Західна
3. Південна
4. Центральна і Східна

А) Україна
Б) Італія
В) Норвегія
Г) Франція
Д)  Вірменія


8. Установіть відповідність між галузями спеціалізації сільського господарства і країнами.


1 Вирощування олив
2 Вирощування кави
3 Вирощування винограду
4 Вирощування бавовнику

А) Іспанія
Б) Узбекистан
В) Грузія
Г) Бразилія
Д) ФранціяІІІ рівень (правильна відповідь 3 бала)
9. На контурній карті Африки позначте  відповідними  цифрами:
1 – найрозвиненішу країну Африки
2 – країну, з найбільшою кількістю населення
3 – країну яка розташовується на найбільшому острові Африки
4 - країна – однойменний півострів
5 - країна-колиска однієї з найдавніших цивілізацій
6 – найбільшу за площею державу Африки

ІV рівень (правильна відповідь 3 бала)
10. Порівняйте такі держави як Канада і Австралія за  складеним у таблиці планом.


Критерії порівняння
Канада
Австралія
ГП


Природні умови та ресурси


Населення


Спеціалізація промисловості


С/г


Міжнародні зв’язки(експорт, імпорт)

25.05.2022
Прочитати параграф 43,44
Пройти онлайн - тест за посиланням та підготуватися до тематисної контрольної роботи за темою АФРИКА18.05.2022
Прочитати параграф 41, 42
Виконати дослідження стор.220, 225: 1. " Три кити" економіки Єгипту: туризм,  нафта, Суецький канал. 2. ПАР серед країн Африки., або ПАР - одна країна три столиці.11.05.2022
Прочитати параграфи  38, 39, 40
Провести дослідження 1. Ангола: успішний розвитак після війни. 2. Вплив колоніального минулого на сучасну міжнародну спеуіалізацію та пролсторову структуру господарства країн Тропічної Африки
Переглянути презентацію
Пройти онлайн тестування


04.05.2022
Шановні десятикласники, Як показав онлайн урок з 8 класом, технічні можливості мого ПК обмежені. Тому працюємо і балі через блог. Прочитаєте  параграфи 38 та 39. Виконаєте дослідження № 23. Кордони на політичній карті Африки: особливості демілітаризації та дематкації. Позначите на контурній карті найбільші міста материка. Складете туристичний маршрут з найбільш привабливими, на вашу думку, природними об'єктами материка.
27.04.2022
Повторити парграфи 30 - 37
ВИКОНАТИ КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ


20.04.2022
Проочитати парграф  37. Повторити  параграфи 34 - 36
Виконати практичну роботу  № 6 стор 202
Пройти тестування 13.04.2022
Виконати дослідження 1,2 сторінка 192.
Виконати дослідження 1 стор 198.06.04.2022
Прочитати параграф 36. 
Пройти тестування за посиланням


30.03.2022
Прочитати парграф 34 - 35
Пройти тестування 


23.03.2022
Прочитати параграф 33. Виконати завдання після тексту. Написати ессе про життя української діаспри в Америці.02.02.2022
Почитати і опрацювати параграф 30. На контурній карті позначити субрегіони Північної Америки. 
Переглянути презентацію
Пройти онлайн - тест


Контрольна робота за І семестр19.11.2021
Прочитати параграф 19. . Виконати завдання на стр. 112. усно. Практичні завдання та дослідження письмово.17.11.2021
Прочитати параграф 18. На контурній карті позначити найбільші иіські агломерації та мегаполіси Азії.
Переглянути презентацію12.11.2021
Прочитати параграф 17. Зробити таблицю "Азіатські субрегіони та країни що входять до них"

10.11.2021

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Пройти онлайн - тестування


05.11.2021
Прочитати параграф 16.
Обгрунтувати  відповідь на питання  на  стр.96 "ПОМІРКУЙТЕ". Свої міркування записати у зошит.


03.11.2021
Прочитати параграф 15. Опрацювати завдання на стор 89. 

Порівняйте економіко-географічну характеристикауПольщі і Білорусі за допомогою карт атласу і матеріалів підручника . Зробіть висновки.


План

Польща

Білорусь

1. Географічне положення


2. Площа території, тис. км2


3. Форма державного управління


4. Система державного устрою


5. Кількість населення, млн. осіб

29.10.2021
Прочитати параграф 14.  Виконати завдання на сторінці 84 1 -  7 усно, "працюємо самостійно" - письмово.


27.10.2021
Виконати практичну роботу №2  за посиланням:

Країну вибираєте самостійно.Завдання на 15.10.2021
Прочитати параграф 13.
Пройти тестування

07.05.2021
Прочитати параграф 44
Пройти тестування


30.04.2021
Пройти тестування


23.04.2021
Прочитати параграф  43. Виконати завдання після тексту. 
Переглянути презентацію та відео.


16.04.2021
Прочитати параграф 42. Виконати завдання після тексту. Виконати дослідження: ПАР - одна держава - три столиці. 
Переглянути презентацію.


02.04.2021
Прочитати параграф 41. Виконати завдання після тексту.Виконати дослідження: "" Три кити"  економіки Єгипту - Суецький канал, туризм, нафта."
Переглянути презентації:

26.03.2021 
Прочитати параграф 40. Виконати завдання після тексту. Виконати дослідження. Переглянути презентацію.


19.02.2021
Прочитати параграф 35. Виконати практичне завдання  на стор. 192. Виконати дослідження на стор.192 (одне на вибір)12.02.2021
Прчитати параграф 34. Виконати завдання після тексту.


02.02.2021, 05.02.2021
Прочитати параграф: Амкрика: вторинний та третинний сектор економіки. 
Виконати завдання після тексту.

22.01.2021
Прочитати параграф 31. Виконати завдання після тексту, практичне завдання..
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-amerika-prirodni-umovi-resursi-ta-naselenna-104965.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-amerika-prirodni-resursi-ta-naselenna-175623.html15.01.2021
Опрацювати парграф 30. Виконати завдання після параграфу та практичну роботу № 5.
https://drive.google.com/file/d/1sGyHlkKm_841OeYN_n3W1dvJ6cqr2sbS/view


28.10.2020

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ГЕОГРАФІЇ
 10 КЛАС
ІІ СЕМЕСТР

І рівень, завдання 1-6 з вибором однієї правильної відповіді (кожна правильна відповідь 0,5 балів

1. Виберіть помилкове твердження:
А) грошовою одиницею Франції є фунт;
Б) за видобутком марганцю Франція  посідає перше місце у світі;
В) центрами машинобудування Франції є міста Марсель, Париж, Тулуза, Нант, Брест;
Г) французьке місто Тулузанайбільший у світі за вантажообігом морський порт.
2. Виберіть правильне твердження щодо Канади:
А) кількість населення становить приблизно 37 млн. осіб;
Б) важливий експортер бокситу;
В) провідною галуззю промисловості є харчова;
Г) посідає перше місце у світі за відсотком розорюваності с/г земель.
3. Укажіть назву країни, найбільшими містами якої є Кіото, Нагасакі, Токіо:
А) Таїланд;          Б) Монголія;                 В) Пд. Корея;               Г)  Японія.
4. Укажіть назву країни, яка не має виходу до моря:
А) Молдова;                 Б) Греція;            В) Мадагаскар;             Г) Естонія.
5. Назвіть субрегіони Океанії:
1)_________________, 2)____________________
3)_________________, 4)____________________
6. Виберіть нафтодобувні держави Америки:


А) Канада, Венесуела
Б) США. Канада
В) Колумбія, Венесуела
Г) Бразилія, БолівіяІІ рівень, завдання 7-8  на встановлення відповідності (кожна правильна відповідь 1,5 балів)

7.  Установіть відповідність  між регіонами Європи та країнами,  які в них розташовані.


1.Північна
2. Західна
3. Південна
4. Центральна і Східна

А) Україна
Б) Італія
В) Норвегія
Г) Франція
Д)  Вірменія


8. Установіть відповідність між галузями спеціалізації сільського господарства і країнами.


1 Вирощування олив
2 Вирощування кави
3 Вирощування винограду
4 Вирощування бавовнику

А) Іспанія
Б) Узбекистан
В) Грузія
Г) Бразилія
Д) ФранціяІІІ рівень (правильна відповідь 3 бала)
9. На контурній карті Африки позначте  відповідними  цифрами:
1 – найрозвиненішу країну Африки
2 – країну, з найбільшою кількістю населення
3 – країну яка розташовується на найбільшому острові Африки
4 - країна – однойменний півострів
5 - країна-колиска однієї з найдавніших цивілізацій
6 – найбільшу за площею державу Африки

ІV рівень (правильна відповідь 3 бала)
10. Порівняйте такі держави як Канада і Австралія за  складеним у таблиці планом.


Критерії порівняння
Канада
Австралія
ГП


Природні умови та ресурси


Населення


Спеціалізація промисловості


С/г


Міжнародні зв’язки(експорт, імпорт)21.05.2020
Контрольна робота на тему: «Африка, Україна в міжнародному просторі»
 І варіант (по 1 балу)
 1. Яка країна Африки не має виходу до океану?
 А. Бенін. Б. Гвінея. В. Габон. Г. Малаві. 
2. До багатонаціональних країн Африки належать…
 А. Туніс Б. Марокко В. Ефіопія Г. Єгипет 
3. Найбільшу площу ліси займають у …
 А. Нігерії. Б. Єгипті. В. Алжирі. Г. Ефіопії.
 4. Одним із сучасних центрів сили є:
 А. Саудівська Аравія. Б. Японія. В. Катар. Г. Франція
. 5. Розташуйте послідовно країни Африки з півночі на південь А. Ангола. Б. Сенегал. В. Кенія. Г. Туніс.
 6. Укажіть відповідність країна – столиця:
 А. Ніамей. Б. Рабат. В. Хартум. Г. Кіншаса
 1) Марокко. 2) ДРК. 3) Нігер. 4) Судан. (по 2 бали)
 7. Чому, на вашу думку, країни Африки не спроможні забезпечити себе продовольством, незважаючи на те, що сільське господарство є для них основною спеціалізацією? 
8. Дайте характеристику ЕГП Південно-Африканської республіки
 9 Назвіть товари, що переважають в українському експорті та імпорті. Які країни світу є основними торговельними партнерами України?

14.05.2020


ГЕОПОЛІТИЧНА СТРУКТУРА СУЧАСНОГО СВІТУ. МІСЦЕ
УКРАЇНИ НА СУЧАСНІЙ ГЕОПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ СВІТУ. ОСНОВНІ
ВЕКТОРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОПОЛІТИКИ.


ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ.

УСНО 
Пригадайте, які розділи та теми були вами опановані протягом вивчення курсу.
Яке місце в світовому співтоваристві посідає наша держава? Які цілі та стратегічні плани стоять перед Україною?1. Геополітика
Геополітика — наука про вплив географічного простору держав на їхні політичні цілі та інтереси.
ПИСЬМОВО Завдання. На конкретних прикладах доведіть роль географічних чинників в економічному та політичному житті суспільства.
Чинники, що впливають на геополітичні інтереси держави: географічне положення країни, її природні умови та природні ресурси, відносини з сусідніми країнами, їх рівень економічного розвитку, економічна та політична стабільність тощо. Відповідно до геополітичних чинників кожна держава розробляє геополітичну стратегію. Геополітична стратегія держави включає побудову відносин із різними країнами: союзниками, супротивниками, сусідами, іншими країнами; розробку методів забезпечення інтересів держави: політичних, економічних, військових, культурологічних та ін.

2. Геополітичні центри сили
Геополітичні центри сили — найбільш потужні за економічним, військовим, науково-технічним, фінансовим та людським потенціалом країни та їх об’єднання.
Чинники, що геополітичну роль країни в сучасному світі: економічна потужність, військова потужність, географічне положення, політичний вплив, ресурсний потенціал (природний, людський, науково-технічний, фінансовий), внутрішньополітична стабільність. У другій половині XX ст. — двополюсний світ: протистояння США та СРСР (НАТО та Організації Варшавського договору (ОВД)), «холодна війна». На початку XXI ст. — формування багатополюсного світу. Основні центри сили: США, Європейський Союз, Китай, Японія, Індія. Регіональні геополітичні лідери: Німеччина, Бразилія, ПАР, Туреччина, Саудівська Аравія.
Загострення боротьби різних політичних блоків і союзів за сфери впливу.

3. Місце України на сучасній геополітичній карті світу
З набуттям незалежності Україна виконала наступні геополітичні завдання:
1) налагодила взаємовідносини з провідними впливовими державами та їх об’єднаннями, зокрема з ЄС, НАТО, США, а також добросусідські відносини з безпосередніми та відносно віддаленими сусідніми державами;
2) приєдналася до ОБСЄ та до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як без’ядерної держави;
3) обрала курс на європейську інтеграцію та в подальшому до ЄС.
Геополітичні загрози з боку Росії.

4. Основні напрямки зовнішньої політики України
УСНО
Завдання. Визначте магістральні напрямки зовнішньої політики України та обґрунтуйте їх перспективність для майбутнього розвитку нашої країни.
1) досягнення миру та стабільності, залучення світової спільноти до протидії загрозам імперської політики Росії;
2) подальший розвиток партнерства з НАТО, ЄС;
3) поглиблення всебічних міждержавних зв’язків зі стратегічними партнерами: США, Німеччиною, Китаєм, Канадою, Індію, Японією, країнами Близького Сходу;
4) поглиблення співробітництва з регіональними партнерами: Польщею, країнами Балтії (Литва, Латвія, Естонія), Грузією, Туреччиною, Білоруссю.
ПИСЬМОВО
Запитання.
1) Які геополітичні центри сили мають найбільший вплив на Україну?
2) Чи зміниться, на вашу думку, у майбутньому положення центрів сили сучас ного світу?


1. Географія зовнішньої торгівлі товарами
УСНО 
Запитання. Які чинники, на вашу думку, зумовили специфіку українського товарного експорту та імпорту?
Основні складові українського експорту: продукція сільського господарства та харчової промисловості (41,2 %), чорні метали й вироби з них (23,2 %), продукція машинобудування (11,4 %), мінеральні добрива, хімікати. Головні партнери з експорту: країни Азії (Туреччина, Китай, Індія), країни ЄС (Італія, Польща, Німеччина, Іспанія).
Основні складові українського імпорту: машини й транспортні засоби (30,1 %), мінеральна сировина (24,5 %), зокрема паливні ресурси (природний газ, нафта, нафто продукти), товари хімічної та легкої промисловості, бавовна, папір, цитрусові, чай, кава тощо. Головні партери з імпорту: країни ЄС (Німеччина, Польща, Угорщина, Італія), а також Китай, Білорусь, США, Росія.

2. Зовнішня торгівля послугами

У структурі експорту послуг України переважають транспортні послуги (55,1 %, домінує трубопровідний транспорт), а також телекомунікаційні, комп’ютерні та інформаційні послуги (16,1 %). В імпорті послуг вагому частку становлять державні та урядові послуги (26,3 %, зокрема послуги правосуддя, військового представництва, міжнародних організацій, посольств та консульств), транспортні (20,3 %) та ділові послуги (13,2 %).
Головні партнери з експорту та імпорту послуг: країни ЄС (зокрема Німеччина, Польща, Велика Британія, Кіпр), а також США, Туреччина, Швейцарія.

3. Інші види зовнішньоекономічної діяльності України
Завдання. Пригадайте позитивні та негативні наслідки діяльності ТНК для національної економіки.
Основні країни-інвестори (80 % загального обсягу прямих інвестицій): Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Австрія, Росія, Велика Британія, Віргінські острови, Франція, Швейцарія, Італія. Найбільші обсяги інвестицій спрямовані у фінансову й страхову діяльність, торгівлю та промисловість.
 ПИСЬМОВО Запитання. Які ТНК представлені в Україні?
Діяльність іноземних ТНК: близько 30 ТНК; найбільше їх у харчовій, нафтогазовій і тютюновій промисловості (Макдональдс, Нестле, Брітіш Американ Тобакко, Брітіш Петролеум та ін.).

4. Україна в системі світових економічних відносин
Підписання економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС сприяє поглибленню інтеграційних процесів, модернізації та реструктуризації національного господарства, посиленню позицій України у світовому господарстві.
Проблема: питома вага у структурі експорту України належить сировинним товарам (сільськогосподарська, металургійна продукція); частка високотехнологічної продукції (аерокосмічна, електричні машини та обладнання, наукові інструменти та ін.) — лише 6,5 %, а в складі імпорту — крім енергоносіїв, навпаки, переважає високотехнологічна продукція.
Шляхи розв’язання:
1) Україна має налагодити власне виробництво технологічної продукції як для забезпечення внутрішнього споживання, так і для продажу на світових ринках;
2) створити умови для розширення експорту телекомунікаційних, комп’ютерних та інформаційних послуг, розвитку туризму;

3) розширювати спектр та якість транспортних послуг.

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Підручник, опрацювати § 43. 44, завдання по тексту 07.05.2020


ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА (ПАР).


Найбільш економічно розвинутою державою африканського континенту є Південно-Африканська Республіка. Іноді ПАР називають «Райдужною країною», маючи на увазі її національне різноманіття її суспільства. «Різні люди об’єднуються» — саме так звучить девіз цієї незвичайної держави. Ця фраза як не можна краще розкриває історію і сутність країни під назвою Південна Африканська Республіка.
Південна Африка — єдина держава «чорного континенту», що входить до складу G20. Сьогодні ви дізнаєтеся, які чинники забезпечили ПАР економічне лідерство в регіоні.

Пригадайте особливості відкриття та освоєння південноафриканських земель.


1. «Візитна картка»
Офіційна назва — Південно-Африканська Республіка. Площа — 1,2 млн км².
Населення — 56,1 млн осіб (2018 р.). Столиця — Преторія (адміністративна), Кейптаун (законодавча), Блумфонтейн (судова). Індустріально-аграрна країна. Парламентська унітарна республіка с елементами федералізму (9 провінцій).

2. ЕГП
Головні ознаки: на півдні Африки, у тропічних і субтропічних широтах Південної півкулі; межує з Намібією, Ботсваною, Зімбабве, Мозамбіком, Свазілендом; у східній частині країни анклав — Королівство Лесото; омивається водами Атлантичного та Індійського океанів (протяжність берегової лінії 2,8 тис. км).
Завдання ПИСЬМОВО . Порівняйте ЕГП ПАР та Єгипту. Зробіть відповідні висновки.

3. Природно-ресурсний потенціал
Переважають плоскогір’я, на південному сході — Драконові гори, на півдні — Капські. Вздовж узбережжя тягнеться вузька смуга прибережних низовин. Клімат тропічний та субтропічний, змінюється з висотою над рівнем моря. Нерівномірний розподіл опадів. Річки: Оранжева, Лімпопо, мережа зрошувальних каналів; брак водних ресурсів. Лісистість 7, 6 %. Переважають савани, напівпустелі. 56 видів мінеральної сировини: алмази, платина, золото, кам’яне вугілля, уранові, залізні, марганцеві руди, руди кольорових металів тощо. Багата природа та рекреаційні ресурси, 6 об’єктів Спадщини ЮНЕСКО.
Завдання. ПИСЬМОВО  Знайдіть спільні й відмінні ознаки в природних умовах і ресурсах ПАР і Єгипту.

4. Населення
Природний приріст 10,8 ‰ — поступове скорочення. Середня густота населення 47 осіб/км2, нерівномірний розподіл: найбільш густо населені внутрішні райони на північному сході, південне й південно-східне узбережжя океану. Строкатий етнічний склад: африканські народи (80,2 %), мулати й метиси 8,8 %, нащадки європейців, переважно голландців та британців (8,4 %), вихідці з Азії (2,5 %). Одинадцять державних мов — англійська, африкаанс, веда, зулу, коса та ін. Рівень урбанізації — 65,8 %, темп урбанізації 1,3 % (2017 р). Найбільші міста: Йоганнесбург (4,4 млн), Кейптаун (3,7 млн), Дурбан (2,9 млн), Преторія (2,1 млн). Робоча сила — 22,2 млн. Структура зайнятості: сільське господарство — 4,6 %, промисловість — 23,5 %, сфера послуг — 71,9 %. Рівень безробіття (27,6 %), населення за межею бідності (16,6 %) (2017 р.).

5. Господарство
Країна «переселенського капіталізму», економіка має особливості, характерні як для розвинених країн (потужна обробна промисловість, висока частка сфери послуг), так і для країн, що розвиваються (висока питома вага добувних галузей, диспропорції в рівнях життя білого населення та чорної громади, безробіття). Загальний ВВП (за ПКС) — 757,3 млрд $ (2017) — 30-те місце в світі, ВВП на душу населення — 13,4 тис. $ — 114 місце. Структура ВВП: сільське господарство — 2,8 %, промисловість — 29,7 %, сфера послуг — 67,5 %. Найбільші економічні центри зосереджені на північному сході, південному й південно-східному узбережжі океану.
Промисловість. Добувна промисловість, провідні позиції за видобутком алмазів, вугілля, залізних, хромітових і марганцевих руд, урану, золота, титану, платини. Виготовляється майже половину електроенергії, виробленої на континенті: ТЕС — 86,7 %, АЕС — 3,9 %, ГЕС — 1,4 %, від альтернативних джерел — 7,1 %.
Розвинене машинобудування (суднобудування, автомобілебудування), металургія, хімічна, легка (текстильна, бавовняна, шкіряна), харчова промисловість. Нафтопереробні комбінати (в Кейптауні та Дурбані) працюють на привізній сировині.
Третинний сектор. Фінансовий центр Африки. Йоганнесбурзька фондова біржа (19-те місце у світі за капіталізацією, 1-ше в регіоні), розвинена банківська система, страховий сектор. Туризм: пляжний, історико-культурний, діловий, екологічний, ігровий (курорт Сан-Сіті). Розгалужена мережа транспортних шляхів. Найбільші порти — Дурбан, Кейптаун. Аеропорти: імені О. Р. Тамбо (Йоханнесбург), Король Шака (Дурбан), Кейптаун.
Сільське господарство. Провідна роль тваринництва.

6. Зовнішньоекономічні зв’язки
Експорт: мінеральна сировина, машини й обладнання, сільськогосподарська продукція, продукти харчування. Імпорт: нафта, нафтопродукти, устаткування й транспортні засоби, побутова техніка, деякі види продовольства. Головні партнери: Китай, Німеччина, США, Японія, Індія, Велика Британія, Ботсвана, Намібія. Україна до ПАР експортує мінеральні добрива, металопрокат, електроустаткування. Експорт ПАР в Україну: паливно-мастильні матеріали, електроустаткування, хімічна продукція, тютюнові вироби, рибна продукція, фрукти, овочі, вино.


Завдання  ПИСЬМОВО . Порівняйте структуру та міжнародну спеціалізацію економіки ПАР з іншими переселенськими країнами (Австралія, Канада, Нова Зеландія). ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Підручник, опрацювати § 42

2. Дослідження: 1) ПАР серед країн Африки. 2) ПАР: одна держава — три столиці.


30.04.2020

КРАЇНИ АФРИКИ.  ЄГИПЕТ

Запитання.УСНО  Пригадайте:
 1) особливості природних умов Північної Африки;
 2) що вам відомо про Єгипет з курсу історії. Поясніть причини виникнення потужної цивілізації Давнього Єгипту в долині Нілу.


Єгипет по праву називається «колискою цивілізації», адже саме в цій древній державі багато років тому були зроблені відкриття, якими і сьогодні користується сучасна людина. Так, саме тут було винайдено мило, зубна паста, гребінець, ножиці, дезодорант і навіть взуття на підборах. Саме в цій країні вперше виробили фаянс, скло і цемент. Саме тут залишилося останнє з чудес світу — піраміди, побудовані 2000 років до нашої ери, решта безслідно зникли з лиця Землі. Вивченням феномену Давнього Єгипту навіть займається спеціальна наука — єгиптологія.
Надбання сучасного Єгипту доки набагато менші, ніж Давнього, рівень економічного розвитку лише дещо вищий від середнього для Африки.
Зробіть припущення, на яких «трьох китах» ґрунтується економіка сучасного Єгипту. ПИСЬМОВО

Економіко-географічну характеристику Єгипту.
1. «Візитна картка»
Офіційна назва — Арабська Республіка Єгипет. Площа — 1,0 млн км2. Населення — 97 млн осіб (2018 р.). Столиця — Каїр. Індустріально-аграрна країна. Президентсько-парламентська республіка, унітарна країна.
2. ЕГП
Головні ознаки: основна частина — в Північній Африці, Синайський півострів — в Азії; вихід до Середземного та Червоного моря, Суецький канал — економічне та військово-стратегічне значення; межує з Лівією, Ізраїлем, Суданом; наближеність до країн Європи та Азії.
3. Природно-ресурсний потенціал
Переважають рівнини, гори на півдні Синайського півострова та узбережжі Червоного моря. Клімат на півночі субтропічний, на решті території — сухий тропічний; понад 90 % — пустелі. Дельта і долина Нілу з наносними ґрунтами — 4 % площі країни. Мінеральні: нафта, природний газ, залізні та марганцеві руди, фосфорити, кам’яна сіль. Багаті рекреаційні ресурси: узбережжя морів, культурно-історична спадщина.
4. Населення
Природний приріст 25 %, молодість населення: середній вік 23,9 років, частка дітей та підлітків 33,3 %. Сальдо міграції від’ємне: — 0,5 % (трудова міграція до країн Перської затоки). Середня густота населення 97 осіб/км
 Нерівномірний розподіл: понад 90 % населення країни зосереджено в долині й дельті Нілу (1500 осіб/км2). Однорідний національний склад: араби-єгиптяни (98 %), бедуїни, бербери, нубійці, греки. Релігії: іслам сунітського напрямку (90 %), християни (копти) (10 %). Рівень урбанізації — 43,3 %, темп урбанізації 1,8 % (2017 р.). Найбільші міста: Каїр (12 млн), Александрія (4,7 млн осіб), Ель-Гіза (3, 2 млн осіб). Робоча сила — 30 млн. Структура зайнятості: сільське господарство — 29,2 %, промисловість — 23,5 %, сфера послуг — 47,3 %.
5. Господарство
Належить до групи країн, що розвиваються. Загальний ВВП (за ПКС) — 1,2 трлн $ (2017) — 21-ше місце в світі, ВВП на душу населення — 13 тис. $ — 115 місце.
Структура ВВП: сільське господарство — 11,9 %, промисловість — 33,1 %, сфера послуг — 55 %. Концентрація економіки в долині та дельті Нілу.
Сільське господарство. Частково забезпечує потреби країни в продуктах харчування. Переважає рослинництво з застосуванням штучного зрошення водами Нілу. Тваринництво: скотарство, вівчарство, птахівництво, розведення кіз, верблюдів.
Промисловість. Добувна промисловість: видобуток нафти, природного газу, залізних, марганцевих, хромових руд, золота, фосфоритів. Електроенергетика: ТЕС — 90,5 %, ГЕС — 7,3 %, від альтернативних джерел — 2,2 %. Чорна металургія: комбінат повного циклу (Хелуан), переробна металургія (Александрія); кольорова металургія: алюмінієва (Наг-Хамад). Машинобудування: переважно вузлова збірка залізничних вагонів, автомобілів, тракторів, невеликих суден, електротехніки, електроніки. Нафтохімічна промисловість, виробництво хімічних волокон, гумо-технічних виробів. Текстильна промисловість (пряжа, тканини, текстиль, одяг).
Третинний сектор. Туризм (11-15 % внеску до ВВП). Транспортні послуги. 2/3 внутрішніх перевезень — автомобільний транспорт. Суецький канал, автомобільний тунель під каналом (працює з 1981 р.; в 2016 розпочато будівництво нового тунелю). Річковий транспорт (Ніл). Міжнародні аеропорти: в Каїрі, Александрії, Асьюті, Шарм-Ель-Шейху, Хургаді. Морські порти: Александрія, Порт-Саїд.
6. Зовнішньоекономічні зв'язки
Експорт: нафта та нафтопродукти, метали, мінеральні добрива, бавовна, текстиль, фрукти, овочі. Імпорт: машини й обладнання, продукти харчування, ліки, вироби з деревини. Головні партнери: Китай, ОАЕ, Саудівська Аравія, США, Туреччина, країни ЄС. Торговельний партнер України. Україна експортує чорні метали, пшеницю, рослинну олію. Імпорт: фрукти, овочі. Навчання єгипетських студентів у ВНЗ України.

ПИСЬМОВО
1. Назвіть найбільш важливі ознаки ЕГП Єгипту.
2. Дайте оцінку природним умовам і ресурсам країни.
3. Охарактеризуйте особливості розвитку економіки країни.
4. На яких «трьох китах» ґрунтується економіка Єгипту?

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Підручник, опрацювати § 41  .

2. Дослідження. «Три кити» економіки Єгипту: Суецький канал, нафта, туризм. ПИСЬМОВО

09.04.2020
Країни Америки. Склад території. Особливості економіко-географічного положення. Сторінки освоєння регіону та формування території США і Канади. Роль переселенців у розвитку економіки регіону. Українська діаспора США і Канади. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал США
УСНО 
• До яких історико-географічних регіонів відносять частину сві­ту — Америку?
• Коли й ким була відкрита Америка? Які країни брали участь у колонізації Північної Америки?

Європейці, що прийшли слідом за Колумбом, швидко побачили казкові можливості Нового Світу, і минуло зовсім небагато часу, як тисячі представників Старого Світу, покинувши будинки, сім’ї і свої заняття, почали переселятися до незнаних земель. Через п’ять століть ми можемо оцінити результат діяльності пе­реселенців і їх нащадків — країни Америки (розвинені і ті, що роз­виваються) стали потужною силою на світовій арені. Про їх різно­манітність, рівні розвитку, національні та інші особливості ви дізнаєтеся на найближчих уроках.

1. Склад регіону
Завдання 1. За картами атласа визначте склад країн субрегіо­нів Англо-Америки та Латинської Америки. УСНО 
З точки зору соціально-економічної географії Америка складаєть­ся з двох великих історико-географічних регіонів — Англо-Америки (Північної Америки) і Латинської Америки. До складу Англо-Америки входять США, Канада і острівне володіння Данії — Ґренлан­дія, а також розташовані в Атлантичному океані острови — Бермуд­ські, Сен-П’єр і Мікелон. Латинська Америка включає всю групу держав, розташованих на південь від США — це Мексика, країни Центральної Америки (перешийок між материками), острови Вест-Індії і держави Південної Америки з прилеглими до неї островами.
2. Особливості економічного розвитку регіонів Америки
Рівні розвитку країн Англо-Америки і Латинської Америки ду­же різняться. Англо-Америка і особливо США — найпотужніший в економічному плані регіон світу, що посідає 1-е місце за виробни­цтвом продукції обробної і видобувної промисловості (41 %) і за ви­робництвом продукції сільського господарства (близько 40 %).
Країни Латинської Америки є такими, що розвиваються, хоч останнім часом тут можна виділити держави з більш високим рів­нем розвитку промисловості. Це так звані нові індустріальні краї­ни Латинської Америки: Мексика, Бразілія, Аргентина, Венесуе­ла. У цьому ж регіоні розташована одна з небагатьох держав, що зберегли соціалістичний лад,— Куба. Регіон долає важку спадщи­ну багатовікової колонізації — економічну відсталість, латифун­дизм, підлегле становище в системі міжнародного поділу праці.
Країни Латинської Америки відіграють роль аграрно-сировинних додатків розвинених держав, є важливою сферою вкла­дення капіталу і ринком збуту готової продукції.
3. Інтеграційні процеси в країнах Америки
Характерною ознакою Америки є наявність низки інтеграцій­них об’єднань.
Завдання 2. За картами атласа визначте, до складу яких регіо­нальних міжнародних організацій входять країни Америки.
Найбільшою міжнародною організацією є Організація амери­канських держав, що поєднує 30 країн регіону. У 1973 р. створене Карібське співтовариство (КАРІКОМ), його мета — спростити гос­подарські пов’язки між Карібськими країнами. Із 1983 р. на основі Латиноамериканської асоціації вільної торгівлі утворена Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ). Найбільше економічно потужне об’єднання було створене в 1992 р., коли США, Канада й Мексика утворили Північноамериканську асоціацію вільної тор­гівлі (НАФТА). Інтеграційні процеси допомагають більш раціо­нально використати сировинні, фінансові, трудові та виробничі ре­сурси Америки.
4. Роль США в регіоні
Вирішальну роль в економічному і політичному житті регіону і всього світу відіграє наймогутніша в економічному і військовому аспектах країна — США. За підтримки держави міжнародні моно­полії США практично повністю контролюють країни Америки, проникаючи до їх економіки шляхом придбання акцій місцевих фірм, заснування філіалів своїх фірм, перенесення туди частини виробництв багатьох товарів, використання дешевої робочої сили і багатьох сировинних ресурсів. США використовують своїх сусідів для виконання певних функцій обслуговування: переробки приві­зної нафти, реекспорту нафтопродуктів, виробництва алюмінію, «квартирантства» найбільших монополій, що уникають великого оподаткування чи розукрупнення тощо. До портів Панами припи­сано більше американських торговельних суден, ніж до всіх портів США. Останнім часом багато держав регіону дедалі наполегливіше намагаються звільнитися від надмірної опіки США і збільшити свою частку прибутку від експлуатації власних ресурсів.
5. Освоєння регіону та формування території США(виступи учнів з повідомленнями)
До приходу європейців територію Північної Америки населяли індіанці, а Аляску — ескімоси. Наприкінці XV ст. берегів Північ­ної Америки досяг мореплавець Джон Кабот. Це поклало початок європейській колонізації материка, у якій брали участь іспанці, голландці й французи, однак найбільших успіхів досягли англійці. На початку XVII ст. Англія вже мала велику територію на східному узбережжі континенту.
У XVIII ст. в американських колоніях розгорнувся потужний рух, спрямований на здобуття самостійності. У ході війни за неза­лежність американська армія, яку очолював Джордж Вашинґтон і яка складалася з добровольців, здобула перемогу. 4 червня 1776 р. була прийнята Декларація незалежності США, а через 11 років — конституція нової держави.
У наступні кілька десятиліть територія країни збільшувалася як за рахунок покупок (Франція продала колонію Луїзіана, Ро­сія — Аляску й Алеутські острови), так і завдяки захопленням (у Мексики був відібраний штат Техас). У другій половині XIX ст. колонізація охопила Великі рівнини, гірський Захід і Тихоокеан­ське узбережжя.
Із часом загострилися суперечності між промисловою й фермер­ською Північчю й рабовласницьким Півднем, що призвели до гро­мадянської війни 1861–1865 рр. Перемогу здобули жителі Півночі, яких очолював президент Авраам Лінкольн. Це дало можливість об’єднати країну, призвело до знищення рабства й послужило по­штовхом до швидкого економічного розвитку.
У 1917–1918 рр. США брали участь у Першій світовій війні на боці Антанти. Після війни, що переважно велася на європейській території, США посіли провідне місце серед держав світу.
У 1929 р. в країні вибухнула жорстока економічна криза — «Ве­лика депресія», що супроводжувалася падінням виробництва, со­ціальними потрясіннями, ростом безробіття й злочинності. Кризу вдалося подолати за допомогою відомих під назвою «Новий курс» реформ, проголошених президентом Франкліном Рузвельтом, що чотири рази переобирався на цю посаду. Після Другої світової ві­йни США захопили світове лідерство, якому протистояв СРСР. Між цими країнами велася «холодна війна», що закінчилася з роз­падом СРСР в 90-х роках ХХ ст. США воювали у Кореї (1950–1953 рр.), потім у В’єтнамі (1965–1973 рр.), пізніше американська армія брала участь у військових операціях у Кувейті, на Балканах. Після жахливого терористичного акту 11 вересня 2001 року США ведуть активну боротьбу зі світовим тероризмом.
6. «Візитна картка»
Офіційна назва — Сполучені штати Америки.
Площа — 9,4 млн км2.
Населення — 308 млн осіб (2009 р.).
Столиця — Вашинґтон.
Тип країни — високорозвинена економічно держава, країна «Великої сімки».
Державний устрій — президентська республіка, федеративна держава.
7. ЕГП
Завдання 3. За картами атласа охарактеризуйте ЕГП США.
США займають середню частину материка Північна Америка. Тут знаходяться 48 штатів і федеральний округ Колумбія, 49-й штат — Аляска — розташований на північному заході материка, межує з Канадою, а через Берінґову протоку — з Росією. Гавайські острови (Тихий океан) здобули статус 50-го штату США в 1959 р. Природно, що морські кордони США (близько 8000 км) значно довші за сухопутні.
Понад 200 років на території США не було війн, за винятком гро­мадянської війни Півночі і Півдня. Країна не зазнавала руйнівного впливу подій Першої і Другої світових війн, більше того, отримала з них гігантські прибутки як кредитор багатьох держав Європи.
Отже, ЕГП США вельми вигідне й сприяє економічному розви­тку держави.
  8. Природно-ресурсний потенціал
За кількістю і різноманітністю природних умов та ресурсів США є однією з найбагатших країн світу.
Рельєф країни дуже різноманітний. Рівнини і низовини вну­трішніх частин країни створюють сприятливі умови для сільсько­господарського освоєння. Всю західну частину країни займає гір­ська система Кордільєри, а вздовж Атлантичного узбережжя простяглися невисокі гори Аппалачі.
Головною перевагою клімату є достатнє зволоження рівнинних земель східної частини країни та їх розташування в помірному і субтропічному поясах. Природна родючість різноманітних ґрун­тів поліпшується за допомогою продуманої меліорації. Водні ре­сурси розподілені нерівномірно, однак система Великих озер, ріка Міссісіпі з притоками є величезним резервуаром прісної води.
США мають багаті і різноманітні ресурси корисних копалин.
Хоча держава і приватні особи витрачають на охорону навко­лишнього середовища величезні кошти, масштаби виробництва на­стільки великі, що екологічних проблем уникнути не вдається.

Завдання 4. За допомогою карт атласа, підручника, діаграми, таблиць визначте географію мінеральних ресурсів США. Результа­ти оформіть у вигляді таблиці.ПИСЬМОВО
Завдання 5. Зробіть припущення, які галузі господарства мо­жуть розвиватися в США на власних ресурсах.

Населення та господарство США
УСНО
• Пригадайте, як відбувалося освоєння американських земель?
• Які етнічні групи переселялися на американський континент?
• З яких етнічних груп складається сучасне населення Америки?

США — наймогутніша в економічному і військовому відношен­ні постіндустріальна держава, тому її нерідко називають головною країною сучасного світу. Частка США в сукупному промисловому виробництві розвинених країн складає близько 1/3, в сукупному сільськогосподарському виробництві — 1/4.
Неправильно було б вважати, що розвиток американської еко­номіки являє собою постійне неухильне зростання. Як і економіки інших країн, вона переживає періоди кризи і підйому. Так, в 1983 р. у США почався семирічний господарський підйом — результат структурної перебудови економіки. Наприкінці 1980-х рр. почався період різкого сповільнення темпів економічного зростання. Тому головною задачею стало оздоровлення економіки. Мета була досяг­нута шляхом стимулювання інвестиційних процесів, використан­ня державної підтримки науково-дослідних і проектних розробок, створення сприятливих умов для малого бізнесу тощо. У період економічного підйому 1993–1995 рр. темпи економічного зростан­ня щорічно складали близько 4 %.
Однак на рубежі XX–XXI ст. США знову зіткнулися зі складни­ми проблемами внутрішнього розвитку. Саме в США розпочалася фінансова криза, що спричинила кризу економічну, яка, у свою чергу, хвилею прокотилася по всіх країнах світу. Досягнувши най­вищого рівня впливу на світові економіку і політику, США вступа­ють у стадію глибокої трансформації різних сфер — економічної, політичної, соціальної.
Для того щоб визначити, як сформувався потужний господар­ський комплекс країни, охарактеризуємо її населення як головну продуктивну силу та дізнаємося про особливості господарства на сучасному етапі.

1. Населення
За кількістю населення США посідають 3‑є місце у світі. Се­редньорічний приріст населення в США вищий за європейський — 5,5 ‰. При цьому показник приросту темношкірого населення складає 21 ‰, тому його частка в населенні країни неухильно зростає.
Найбільш густо заселені північно-східні райони країни, де гус­тота населення перевищує 100 осіб/км2.
Вирішальну роль у формуванні населення країни відіграла ім­міграція, яка ще 50 років тому була абсолютно вільною. Зараз в’їзд до США суворо нормується, при цьому щорічно до країни в’їжджає близько 800 тис. осіб, серед яких багато фахівців високої кваліфі­кації, в тому числі вчених і наукових працівників. Сучасна амери­канська нація — це результат етнічного змішування переселенців із різних частин світу, особливо з Європи та Африки.
Так зване «біле» населення переважає у всіх штатах США, крім Гавайїв, де переважає «азіатське», та округу Колумбія — тут домі­нує чорношкіре населення. Чисельність корінного населення — ін­діанців — унаслідок війн та епідемій скоротилася і на початку ХХ ст. складала всього 200 тис.осіб. Але зміна політики щодо або­ригенів сприяло поступовому зростанню їх чисельності, яка на по­чаток ХХІ ст. перевищила 2 млн. В США проживають представни­ки всіх релігійних конфесій світу, проте переважають християни, більшість яких є протестантами.
Частка городян становить 80 % загальної кількості населення. Міст-мільйонерів 9: Нью-Йорк, Чікаґо, Лос-Анджелес, Х’юстон, Філадельфія, Детройт, Даллас, Фенікс, Сан-Дієґо. Однак якщо ра­хувати міста, що злилися з передмістями, то кількість міст-мільйонерів зросте до 20. Оскільки зберігається тенденція субурба­нізації, то передмістя виявляються переважно «білими», а в центрах міст значна частка чорношкірого населення і вихідців з країн Ла­тинської Америки й Азії.
Розширення близько розташованих міських аґломерацій при­зводить до того, що вони починають зливатися, утворюючи мегало­поліси.
Завдання 3. Знайдіть на карті мегалополіси США та визначте найбільші міста, які входять до їх складу.
У США мегалополісів три: Босваш (Бостон — Вашинґтон) на Атлантичному узбережжі, Чіппітський (Мілвокі — Піттсбурґ) в районі Великих озер і Сан-Сан (Сан-Франціско — Сан-Дієґо) в Ка­ліфорнії.
2. Українська діаспора в США
Запитання. Що вам відомо про українську діаспору в США?
Початком еміграції українців до США вважається 1877 р. Саме тоді група селян-русинів із Закарпаття прибула на шахти східної Пенсільванії. Основна частина наступної хвилі еміграції прибула до США в другій половині 1920-х років. У післявоєнний період роз­почалася третя хвиля еміграції (друга половина 1940-х років). Основну частину її становили «переміщені особи» та біженці з табо­рів західних зон окупації Німеччини і Австрії, а також з Італії.
За публікаціями американських учених, в США налічується близько 2 млн українців. Українська мова, географія, література, історія, соціологія України викладаються у 28 університетах та ко­леджах США. Утворилися і діють різноманітні українські громади політичного, релігійного та культурно-освітнього спрямування.

3. Господарство. Загальна характеристика
Валовий національний продукт (ВНП) країни у поточних цінах становить понад 14 трлн дол. Для її господарства характерний комплексний розвиток усіх сучасних виробництв, їх величезні роз­міри, новітні техніка, технологія та організація праці, високий освітній рівень населення. І хоча темпи економічного зростання США в ХХІ ст. істотно знизилися, їх економіка залишається про­відною у світі.
Майже 2/3 зайнятих працюють у нематеріальній сфері, 0,6 % — у добувній, 19 % — в обробній промисловості, 6 % — у будівництві, 6 % — на транспорті, у сфері зв’язку і в комунальному господар­стві, 2,7 % — у сільському господарстві, на лісорозробках і в ри­бальстві. Такий розподіл трудових ресурсів є прогресивним і відпо­відає сучасним вимогам.
Ринкова економіка США поєднує державну, велику корпора­тивну і дрібну приватну власність. Державна власність включає інфраструктурні об’єкти (транспортні, комунікаційні, енергетич­ні, екологічні, освітні, наукові), військове майно, їй належить май­же 1/3 площі країни. Вирішальну роль у матеріальному виробни­цтві відіграють великі корпорації. Створений транснаціональними
корпораціями «комплекс закордонних підприємств» використовує додаткові трудові ресурси робітників і службовців, за кількістю рівний половині зайнятих в обробній промисловості США. На част­ку ТНК припадає до 2/3 зовнішньоекономічного обороту США.
Дрібна приватна власність особливо поширена в торгівлі, гро­мадському харчуванні й обслуговуванні.
Засобами державного впливу на всю економіку є оподаткуван­ня, дозвіл або заборона, субсидії, закупки продукції, регулювання цін і умов діяльності. Важливим для країни галузям надається пряма державна допомога. У 80-ті роки таку допомогу одержали автомобільні корпорації, що опинилися в скрутному становищі внаслідок японської конкуренції. Важливою частиною господар­ства стали наукові дослідження, їх здійснюють урядові установи, лабораторії корпорацій та університети. Характерною ознакою США є наявність величезного військово-промислового комплексу. Військові замовлення уряду мають істотне значення для цілих га­лузей та територій.
4. Промисловість
Промисловість США характеризується повнотою галузевої структури, високою забезпеченістю природними ресурсами і квалі­фікованою робочою силою, розвиненою науково-дослідною базою, а також значною концентрацією капіталу і виробництва.
Завдання 4. За картами атласа, текстом підручника, таблиця­ми, діаграмами охарактеризуйте провідні галузі промисловості США. Результати оформіть у вигляді таблиці.
У результаті структурної перебудови промислового виробни­цтва прискореними темпами розвиваються електроенергетика, ма­шинобудування та хімічна промисловість. Їх сукупна частка у про­дукції промисловості США перевищує 50 %, на них припадає до 60 % усіх інвестицій у промисловість.
За запасами енергоресурсів та їх видобутком США посідають одне з перших місць у світі. Частка США у світовому видобутку на­фти становить 11 %. Найбільшими районами видобутку нафти є південно-західні штати — Техас, Луїзіана, Оклагома, Нью-Мексико (постачають майже половину нафти, що видобувається в країні), Тихоокеанське узбережжя у штаті Каліфорнія, Північна Аляска.
США також володіють найбільш розвиненою нафтопереробною промисловістю. Нафтопереробні заводи наближені до промислових вузлів Північного Сходу, портових центрів, вздовж трансмагі­стральних нафтопроводів.
За видобутком природного газу США — один з лідерів у світі. Більшість родовищ територіально збігаються із нафтоносними ра­йонами, відкриті у районі Скелястих Гір.
Найстарішим і найголовнішим районом видобутку вугілля є Аппалацький, за останні десятиріччя значно зріс видобуток ву­гілля у гірських штатах.
Запаси бурого вугілля сягають 460 млрд т. Вони розміщуються переважно у південних штатах та у районі Центральної Півночі США.
США є найбільшим у світі продуцентом електроенергії. У струк­турі виробництва електроенергії найбільший відсоток припадає на теплові — 68,6 % й атомні — 20,2 %. Потужності АЕС становлять 32,5 % світових потужностей атомних електростанцій. Зараз у США діє близько 80 АЕС.
Металургійна промисловість США базується на великих запа­сах залізних руд у районі озера Верхнє і коксівного вугілля Аппа­лацького басейну. Використовуються також імпортні руди з Кана­ди, Венесуели, Бразілії.
Основний район чорної металургії країни — Приозерний. У ко­льоровій металургії США важливе місце посідає виплавлення алю­мінію, в тому числі із брухту (1-е місце у світі). Заводи повного циклу працюють у районах, забезпечених дешевою енергією,— на ГЕС рі­чок Колумбія і Теннессі. США посідають також перші місця за ви­робництвом олова, свинцю. На базі власних родовищ виплавляють мідь у Приозер’ї. За останнє десятиріччя виплавлення кольорових і рідкісних металів перемістилося у морські порти переважно Ат­лантичного узбережжя (Нью-Йорк, Філадельфія, Балтимор), де пе­реробляють імпортну сировину. Перспективним районом для розвитку кольорової металургії є Аляска, де знаходяться родовища кольорових металів.
Сучасна структура хімічної промисловості спрямована на ви­робництво полімерних матеріалів (синтетичного каучуку, хіміч­них волокон, пластмас і синтетичних смол). Потужні підприємства галузі функціонують у Лос-Анджелесі, Сан-Франціско. Заводи, що виробляють хімічні добрива, розміщені по всій території США.
Машинобудування є провідною галуззю промисловості США, це майже 40 % промислової продукції. США, як Німеччина і Япо­нія, мають повну номенклатуру машинобудівного виробництва. Саме в Детройті, столиці автомобілебудування США, виник пер­ший (в XIX ст.) найбільший світовий осередок автомобільної про­мисловості. Тут складається понад 3 млн автомобілів щороку. Ве­ликими сучасними центрами автомобілебудування є такожНью-Йорк, Сент-Луїс, Канзас-Сіті, Флінт, Атланта, Лос-Анджелес, Лансінґ, Даллас-Форт-Уейн, Балтімор та ін. Найбільшими є авто­мобільні монополії «Дженерал моторз» і «Форд моторз».
Важливою галуззю машинобудування США є авіаракетокос­мічна промисловість, центри якої розмішуються у Тихоокеанських штатах (Каліфорнія, Вашинґтон). У центральній частині країни до важливих центрів належать Сент-Луїс, Колумбус, а на північному сході — Нью-Йорк, Бостон, Гартфорт (центр виробництва авіадви­гунів). Великою корпорацією, що домінує в авіа-бізнесі, є «Боїнг» (м. Сіетл).
Підприємства електротехнічної та електронної промисловості сформувалися у великих міських аґломераціях півночі і північно­го сходу США, а також в районі Лос-Анджелеса, Далласа, Х’юстона, Нового Орлеана. США утримують лідерство за виробництвом комп’ютерів, випускаючи більше половини всіх ЕОМ світу.
З-поміж галузей легкої промисловості США найбільш розвине­ні текстильна і шкіряно-взуттєва.
Харчова промисловість роззосереджена на всій території США. До важливих галузей харчової промисловості США належать м’ясна, молочна, консервна, борошномельна, а також виробництво алкогольних та безалкогольних напоїв.

5. Сільське господарство
Сільське господарство США виробляє продукцію для власних потреб і на експорт. Цьому сприяє природне середовище й ефек­тивне господарювання. Якщо в Індії один селянин обробляє 1 гек­тар землі, то один фермер США — 50–60 гектарів. Американські ферми високомеханізовані, мають прекрасну енергетичну, інфра­структуру і наукову забезпеченість. Для підтримки фермерів уряд уже протягом кількох десятиліть щорічно надає їм багатомільярд­ні субсидії. Більша частина товарної продукції давно вже надхо­дить від великих господарств, які використовують найману робо­чу силу.
Частка сільськогосподарського виробництва у ВВП становить близько 2 %. Для сільського господарства США загалом характер­но домінування тваринництва (52 %).
Різноманіття природних умов, розвиток транспорту, висока то­варність створили передумови для доволі вузької спеціалізації не лише окремих ферм, а цілих районів, які в США прийнято назива­ти «сільськогосподарськими поясами».
Завдання 5. За картами атласа, текстом підручника, таблиця­ми, діаграмами визначте основні напрями рослинництва США і ра­йони розміщення основних культур. Відповідь представте у вигля­ді таблиці.
Уздовж кордону з Канадою, від озера Верхнє до Кордільєр, про­ходить «пшеничний» пояс. Південніше від нього, між Великими озерами і рікою Огайо на сході, через міста Сент-Луїс і Канзас-Сіті на півдні і до Кордільєр простягається «кукурудзяно-соєвий» пояс. Середньоатлантичне узбережжя, середні і південні Аппалачі та рівнини, що до них прилягають, — це колишній «тютюновий» по­яс. Півострів Флоріду і узбережжя Мексиканської затоки охоплює «бавовняний» пояс. Передгір’я Кордільєр використовуються як пасовища.
США виробляють понад 16 % зерна у світі. У структурі валово­го збору зернових найвагоміше значення мають кукурудза (1-е міс­це у світі) і пшениця (3-є місце).
Валовий збір зерна — 62,7 млн т — третій показник у світі після Китаю та Індії.
Важливою кормовою культурою є соя, яку вирощують у біль­шості районів, придатних для рільництва (1-е місце у світі).
У посушливій південній частині Великих рівнин культивують посухостійку кормову культуру — сорго (22,5 % світового вироб­ництва). Товарний збір рису становить понад 9 млн т. Арахіс виро­щують переважно у південних штатах (Джорджія).
Плантації цукрової тростини поширені у Флоріді, Луїзіані, а також на Гавайських островах. Цукровий буряк вирощують у Ка­ліфорнії, Айдахо, Північній Дакоті і Міннесоті. За врожайністю цієї культури США посідають 3-є місце у світі після Франції і Ні­меччини.
Овочівництво, картоплярство і садівництво переважно зосереджені у західній частині США, Флоріді, на узбережжі Великих озер.
Тваринництво США характеризується м’ясним напрямом, орі­єнтуючись переважно на внутрішній ринок. За поголів’ям великої рогатої худоби США посідають 4-е місце у світі, а свиней — 2-ге. У США інтенсивно розвивається птахівництво, особливо промис­лова відгодівля м’ясних курчат (бройлерів).
США — одна з найбільших риболовних країн світу.
6. Транспорт
Залізниці побудовані ще в минулому столітті, їх довжинанавіть зменшується. Практично немає населених місць, у тому числі й ферм, до яких не були б прокладені дороги з твердим по­криттям. Найбільш ефектний вигляд має система швидкісних автострад — хайвеїв. Загальна довжина їх становить майже 70 тис. км. Залізниці й автомобільні дороги утворюють кілька широтних і меридіональних напрямів, які дістали назву «транспортних коридорів».
З’єднані між собою каналами річка Міссісіпі, Великі озера і річка Св. Лаврентія утворили найдовший у світі внутрішній вод­ний шлях. Поглиблення каналів на річці Св. Лаврентія на терито­рії Канади дало можливість океанським суднам підніматись аж до Чікаґо і Дулута. Великим озерам офіційно надано статус четвер­того морського узбережжя США. Розгалужена мережа трубопро­водів з’єднує місця видобутку та споживання нафти й газу. Густо­та транспортної мережі є найбільшою в східній частині країни і в Каліфорнії.
США мають значний торговий флот. Найважливіші системи морських портів сформувалися навколо Нью-Йорка, Нового Орлеа­на, Х’юстона і Лос-Анджелеса.
Насиченість країни автомобілями є найвищою у світі — 500 оди­ниць легкових і 200 одиниць вантажних на 1000 жителів. Усього на ходу в країні майже 180 млн автомобілів, у тому числі — 125 млн легкових. Власна автомашина стала традицією і передумовою субурбанізації.
За насиченістю аеропортами, розмірами парку магістральних літаків і кількістю перевезених пасажирів США не мають рівних у світі. Аеропорти Чікаґо, Далласа, Атланти і Лос-Анджелеса вва­жаються чотирма найбільш завантаженими у світі.
7. Зовнішньоекономічні зв’язки
Сфера зовнішньоекономічних інтересів країни торкається всьо­го світу. Основною формою зовнішньоекономічних операцій США є вивезення капіталу. Оборот підконтрольних американському ка­піталу зарубіжних підприємств перевищує 1,5 трлн дол., що удвічі більше за експорт товарів із США. Ввезення іноземного капіталу становить понад 100 млрд дол. щорічно. Іноземці купують у США облігації, акції, землю, нерухомість.
Важливою статтею зовнішньої торгівлі США є торгівля ліцензі­ями на право користування новими технологіями, дорогими маши­нами, інструментами, американськими методами управління і на прокат кінофільмів.
За обсягом зовнішньоторгового обороту країна перевершує всі інші країни світу: експорт оцінюється в 687,7 млрд дол., імпорт — в 1165 млрд дол. (2005 р.).
Країна експортує виробниче обладнання і машини, літаки і ае­рокосмічну техніку, зброю, вугілля, пшеницю, кормове зерно, сою, бавовну, тютюн, цигарки. Як експортер наукомістких товарів, па­тентів та інформації США — поза конкуренцією. Держава імпор­тує нафту і нафтопродукти, автомобілі, побутові техніку і вироби, газетний папір, продукти тропічного землеробства. Широкий ім­порт трудомістких виробів, особливо споживчого призначення, ви­правданий високою вартістю американської робочої сили. Головними торговельними партнерами США є індустріально розвинені країни Європи, Канада і Японія. Регіонами прямих приватних ін­вестицій є Канада і Латинська Америка.
8. Зовнішньоекономічні зв’язки США та України (повідомлення учнів)
Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером України. Цей вибір зумовлюється виключно значною роллю США у світовій економіці й політиці.
За даними державного департаменту США, у травні 2006 р. бу­ло прийнято рішення про «Розширення експортних можливостей України через Генералізовану систему преференций (ГСП)». 23 січ­ня 2006 р. Україну переєстрували як бенефіціара ГСП. Це означає, що Україна може безмитно експортувати в Сполучені Штати 3 400 товарів. Безмитний режим у рамках ГСП дає певним експорт­ним позиціям з України конкурентні переваги на ринку Сполуче­них Штатів, оскільки компанії-імпортери не сплачують тариф в розмірі від 1 % до 16 %, що діє для експорту.
Основу експорту України до США складають 4 товарні групи: чорні метали, продукти неорганічної хімії, добрива, вироби з чор­них металів, на які припадає понад 80 % всього експорту.
Крім того, США надає Україні офіційну допомогу щодо техніко-економічної співпраці. Після добровільної відмови від ядерної зброї і схвалення відповідної резолюції Конгресом США в 1995 р. Украї­на перебувала на 3-ому місці серед отримувачів офіційної допомоги від США. США залишаються найбільшим донором офіційної тех­нічної допомоги Україні. В рамках цієї програми у 2009 р. Україна отримала 96,18 млн дол.

УСНО 
Запитання для обговорення
• Які основні чинники розміщення підприємств наукомістких галузей промисловості США? Наведіть конкретні приклади.
• Чим пояснити зростання імпорту мінеральної сировини до США?
• Чому в структурі господарства США збільшується частка сфери послуг?
• Які заходи щодо подолання фінансової та економічної кризи уряд США обрав як пріоритетні?
ПИСЬМОВО
Завдання 6. За картами атласа й текстом параграфа складіть схему зовнішньоекономічних зв’язків США.

• США — високорозвинена держава, для господарства якої ха­рактерний комплексний розвиток усіх сучасних виробництв, висока організація праці і високий рівень освіти населення.
• Величезне значення в економіці США мають її зовнішньоеконо­мічні відносини з іншими країнами світу, провідну роль в яких відіграють ТНК і прямі інвестиції.
• Територія США добре освоєна, всі її частини тісно пов’язані між собою завдяки транспортній інфраструктурі. Провідну роль у житті країни відіграють північно-східне узбережжя, ра­йон Великих озер, штати Каліфорнія, Техас і Флоріда.


  ВІЗИТНА картка Канади 
Площа -  9,97 млн. кв. км. 
Населення – 33,5 млн. чол. (2009 р.)
Складається з трьох частин: Центральна, штат Аляска, штат Гаваї.
Столиця - Оттава
Державний лад: країна у складі Співдружності (Британської), федерація
Склад території: 10 провінцій, 2 території (Юкон, Північно-Західні території) 
Грошова одиниця: канадський долар = 100 центів.

З чого починаємо робити економіко-географічну характеристику країни?
Використовуючи карти атласу, охарактеризуйте ЕГП Канади.
ЕГП.  Канада займає північну частину материка Північна Америка, за площею вона поступається тільки Росії. Країна омивається водами трьох океанів. Довжина морських кордонів становить близько 100 тис. км. Вирішальною рисою ЕГП Канади є її сусідство із США — єдиною країною, з якою є сухопутний кордон.
Канада входить до Британської Співдружності Націй, і формальною главою держави є англійська королева, яка призначає генерал-губернатора. Але фактично ця залежність символічна. Канада — незалежна федеративна країна, обов'язки глави держави виконує прем'єр-міністр.
Канада є федерацією, що складається з десяти провінцій і двох територій. Сама країна — багатокультурна і багатомовна: на федеральному рівні визнано дві державні мови — англійську та французьку. Будучи технологічно і промислово розвиненою країною, Канада має диверсифіковану економіку, яка у значній мірі базується на багатих природних ресурсах країни і на торгівлі, — у першу чергу зі Сполученими Штатами Америки, з якими Канада має давні і складні стосунки. Канада є членом Великої Сімки, НАТО, Британської Співдружності і Організації Об'єднаних Націй.

« Вважається, що територія Канади була заселена близько 25 тис. років тому предками індіанців, які перебралися з Азії. Пізніше, 6 тис.років тому, тут з’явилися ескімоси. А перші європейці заснували перше норманське поселення на острові Ньюфаундленд ще у 1000 році. а вже через 5 століть до цих земель знов вирушили європейці.З 1663 року Канада – французька колонія, а з1763 року – британська. 1 липня 1867 року Канада отримала статус британського домініону. В 1931 році Британія визнала за Канадою самостійність як у внутрішній так і у зовнішній політиці.
ПРП.  Канада витягнулася з півдня на північ на 4600 км і її територія лежить у помірному, субарктичному та арктичному поясах. Зі сходу на захід вона простягається на 5200 км і знаходиться в шести годинних поясах. Головними елементами рельєфу є Аппалачські гори, Канадський щит, Кордильєри і розташовані між ними рівнини Святого Лаврентія, Гудзонової затоки і Внутрішні, а також Канадський Арктичний архіпелаг. Надра країни багаті на різноманітні корисні копалини. Тут зосереджено 2/3 нікелю та цинку, 2/5 — урану та свинцю, 1/3 — залізної руди, міді та титану від загальних запасів розвинутих країн світу. Характерним є територіальне поєднання мінеральних ресурсів, що підвищує ефективність їх освоєння. Канада належить до країн світу, які забезпечені власними паливними, рудними та нерудними копалинами, за винятком бокситів.                      Приблизно половина території країни розміщується в арктичному та субарктичному кліматичних поясах і у гірських районах. Тому тільки південні райони мають сприятливі ґрунтово-кліматичні умови для розвитку сільського господарства. Для потреб сільського господарства використовуються тільки 7% території, а ще 15% придатні для обробітку. Канада має величезні водні ресурси: Великі Американські озера, річки Св. Лаврентія, Юкон, Маккензі, які мають значні запаси гідроенергоресурсів. Близько половини території країни зайнята лісами, за запасами деревини Канада посідає третє місце у світі після Росії та Бразилії.
Її величезна морська економічна зона багата на різноманітні сировинні ресурси, включаючи прогнозні запаси нафти і природного газу на шельфі Арктики.
Одночасно велика частина Канади при сучасному рівні розвитку продуктивних сил мало сприятлива для життя і господарської діяльності людини. Майже 1/2 її території вкрита тайговими лісами, понад 2/5 займають високогір'я та арктична зона. Тільки 11% території має постійне населення і тільки 7% земель використовується для потреб сільського господарства.
Найсприятливішою для населення і господарської діяльності людини є порівняно вузька смуга півдня Канади, яка простягнулася вздовж її кордону з «суміжними штатами» США. Тут у зоні мішаних лісів, лісостепу і степу проживає 9/10 населення
(В цих природних зонах розташована територія України). Але і ця «країна-смужка» не становить собою єдиного цілого, а розірвана на частини гірськими і водними рубежами. Широка зона тайги, яка лежить північніше і отримала назву «Коридор Середньої Канади», майже не заселена, а високогір'я та арктична зона – практично безлюдні.
Забруднення природного середовища має місце і в Канаді, але розміри його більш-менш значні тільки в заселених районах. Система канадських національних парків дуже розгалужена і за своїми розмірами та організацією поступається тільки США.
У цілому територія країни недостатньо освоєна та вивчена, особливо це стосується північних районів. .

Населення Канади складається, в основному, з англоканадців (понад 12 млн. осіб) і франко-канадців (понад 7 млн. осіб). Доволі багато вихідців з Німеччини, Італії та України. В останні роки сильно знизився природний приріст населення, тому і зараз країна продовжує приймати значну кількість іммігрантів.
Населення розміщене нерівномірно. Середня густота населення дуже низька (2,8 особи/км кв.). Уздовж кордону США проживає 90% жителів.
(Слайд 19) У містах проживає 77% населення. Більше половини міського населення зосереджено в агломераціях Торонто і Монреаля.
У структурі зайнятості населення на галузі матеріального виробництва припадає 14% економічно активного населення. 75% зайнято у невиробничій сфері.
У Канаді дві державні мови — англійська та французька. Жителі франкомовної провінщї Квебек час від часу піднімають питання про надання їм незалежності. Причини цього не стільки етнічні, як економічні (темпи розвитку Квебеку дещо нижчі, ніж у англомовних провінціях).
 Корінні жителі (менше 1% населення) — індіанці та ескімоси — живуть переважно у північних районах країни.   Землі на яких раніше жили індіанці були дуже родючі, ліси багаті на птахів, а озера та ріки на рибу. Індіанці вміло робили з дерев'яні човни - каноє. До цих пір в лісах стоять дивовижні тотеми - величезні стовпи, вирізані з цілого дерева. На них  зображені чудовиська з великими очима, птахи з величезними дзьобами та багато різних тварин, яким поклонялися індіанці. За короткий час більшість індіанських племен було винищено. Зараз індіанців залишилась дуже мало. Більшість з них живе на невеликих територіях, куди їх відтіснили європейці.

 «Українська діаспора у Канаді»
 «Переселення українців до Канади розпочалося наприкінці ХІХ ст.. Основу еміграції, а це майже 150 тис. осіб, становили незаможні селяни Західної України, які прямували до степових провінцій. Багато з них одержували землі, працювали на лісозаготівлях, осушували болота, прокладали залізниці. Українці селилися компактними групами, що спряло збереженню рідної мови і культурної спадщини. Нині кількість українців у Канаді – 1 млн. осіб. Центром української  імміграції стало місто Вінніпег(Слайд 21), де встановлено пам’ятники Т. Шевченку та І. Франку. А українську мову на вулицях Торонто, одного з найкрупніших міст країни,можна почути набагато частіше, ніж у Києві. У Торонто також діє інститут Св. Володимира, Українська вільна академія наук, Наукове товариство ім.. Т.Г. Шевченка, Українсько – Канадський дослідницько – документальний центр, а у національному університеті є кафедра українознавства. Поблизу Едмонтона створена Вища школа мистецтв,село української культурної спадщини, парк української писанки, де регулярно проводяться етнічні фестивалі.(Слайд 22) Багато канадців українського походження займали високі державні посади. На українській мові видається багато газет, журналів,книг, ведуться теле- і радіопередачі.»
 Отже, сучасна Канада – розвинена країна. Яким чином країна переселенського капіталізму за короткий час створила ефективну ринкову економіку? Які ж чинники стрімкого зростання канадської економіки? УСНО

 «Становлення і розвиток економіки Канади залежить від впливу США. Понад 50% національної економіки контролюються іноземними компаніями, 80% з яких розташовані в США. Майже 90% усього населення Канади проживають у межах 160 км. від кордонів із США. Особливістю економіки є те, що 30% усіх капіталовкладень належать державному сектору.  Власністю держави є 90% земельних площ, 70% лісових масивів. Держава контролює 70% залізниць, понад 10% видобутку вугілля, 16% потужностей чорної металургії. Державні електростанції виробляють 70% всієї електроенергії. Створенню ефективної ринкової економіки за надзвичайно короткі строки сприяли такі чинники: багаті природні ресурси, невелика кількість населення, заохочувальна імміграційна політика, ефективне використання іноземних інвестицій, демократизація суспільства, підтримка державою малого і середнього бізнесу, НТР і розвиток сучасних виробництв. Галузі промисловості подано на слайдах.
 Канада має потужні АЕС і ТЕС; гарно розвинену алюмінієву промисловість; є великим виробником хімічної промисловості.
       Рекорди країни: 2 місце за обсягом виробництва пиломатеріалів і фанери;  3 місце за виробництвом паперу і картону;  1 місце за виробництвом газетного паперу.
         Тут вирощують такі культури, як: пшеницю, зернові культури, картоплю, поширене садівництво
            Із тваринництва: вівчарство, птахівництво, молочно-м’ясне скотарство.
 Рибальсво: морожена риба, консерви . 
 Канада експортує: алюміній, літаки, добрива, целюлозу, папір, деревину, нафту, газ та автомобілі.
 Імпортує машини і устаткування, автомобілі й запчастини, нафту і хімічні товари, електроенергію й споживчі товари.
  Територія, спеціалізація господарства окремих провінцій і високий рівень експорту роблять дуже важливим для Канади значення транспорту. 

(Канада-це друга за величиною країна в світі з безліччю природних чудес, таким чином, будь-яка спроба вибудувати їх за зростанням або спаданням заздалегідь безглузда.Хочу вам показати найзнаменитіші пам’ятки Канади, відомої своєю незайманою природою і чистою красою. Подорож до Канади не може обійтися без відвідин двох головних міст Квебека – Монреаля (Monreal) і Квебек-сіті (Quebec City). Обидва ці міста славляться своєрідними пам’ятками, незвичайними фестивалями, прекрасно збереженими історичними пам’ятниками і витонченістю, мало властивою будь-якої ще частини північної Америки. 
До вашого перегляду декілька МІСТ МОНРЕАЛЯ,ЯКІ ПОТРІБНО ВІДВІДАТИ:
 1 . Старий Монреаль - історичний центр , який відрізняється незвичайною архітектурою і особливим колоритом. Територія Старого Монреаля оголошена історичною спадщиною і є одним з найпопулярніших місцем  відвідування туристами. Тут можна познайомитися з історією розвитку та освіти міста , відвідавши численні музеї з цікавими експонатами . У Старому Монреалі знаходиться величезна кількість пам'ятників архітектури , які варто побачити будь-якій людині : Собор Монреальської Богоматері , який є архітектурною домінантою міста , площа Жака Картьє і багато іншого.
 2 . Нотр-Дам де Монреаль був споруджений у 1672 році зусиллями католицької громади в неоготичному стилі. Після зведення, будівля була кафедральним собором розвивається міста і мало досить низький ранг. Значність і масивність собору надають його сімдесятиметрового колони, які підносяться над містом.
 3. Ринок Бонсекур - це двоповерхова будівля, побудована в колоніальну епоху, що служить комерційним цілям. Торговий центр є справжнісіньким раєм для всіх любителів шопінгу, в ньому знаходяться незліченні кафе, бутіки, ювелірні магазини. Якщо ви шукаєте, де можна витратити свої відпускні, то цей ринок стане найкращим вибором. До того, як будівля стала служити комерційним цілям, воно було зайнято адміністрацією міста.
4.Людей, які цікавляться природознавством і археологією, напевно зацікавить музей Редпат. У музеї в достатку представлені найрізноманітніші експонати, починаючи від скам'янілих рослин і закінчуючи останками древніх тварин. У музеї працює центр, що займається вивченням різноманіття життя. Будівля є частиною факультету природничих наук в університеті Макгілла.
КВЕБЕК-СІТІ
Щороку Квебек-Сіті піддаються святкових змін, щоб стати дійсно різдвяним містом, захопивши серця навіть найзапекліших ненависників веселощів. На продовження розмови про незвичайних святкових подій, прогуляйтеся уздовж Долини Жака-Картьє, займіться лижним спортом в Моавських Абрахамах, прийміть участь в геокэшинге GeoRally, або насолоджуйтесь одним з багатьох святкових концертів і шоу, що мають місце кожну ніч у грудні. Тут відбувається дуже багато цікавих подій, щоб зробити Квебек незабутньою святкової країною чудес. У Квебеку проходить один із кращих різдвяних фестивалів світу.
СКЕЛЯСТІ ГОРИ КАНАДИ1)
У той час як всі Скелясті гори простягаються також по території США, коли справа доходить до приголомшливого пейзажу, північний сусід викладає всі свої козирі. Це стосується пішого туризму влітку або лижного спорту взимку. Включаючи 5 Національних парків (Банф, Льодовиковий, Джаспер , Котенау і Йохо) ця область повинна бути на вершині будь-якого списку і рейтингу. Експрес The Rocky Mountaineer – ідеальний варіант подорожі для багатьох молодят, з його заскленими вагонами, що відкривають чудові види на льодовики, високі вершини гори, водоспади, каньйони і озера. Серед природних визначних пам’яток Канади ці гори і національні парки виразно найбільш виділяються.
ОСТРІВ ВАНКУВЕР І ПРОТОКА ДЖОНСТОУН(
Серфінгісти люблять дикі, сильні хвилі тутешнього узбережжя. З прізвиськом “Кладовища Тихого океану”, до західного узбережжя Канади потрібно ставитися з обережністю. Приїжджають сюди і любителі тварин, щоб побачити дельфінів-косаток в водах протоки Джонстоун
ОЗЕРО ЛУЇЗ(
Лейк-Луїз знаходиться в Скелястих горах Канади, але заслуговує окремої згадки. Ці фотографії з водою, майже ідеально бірюзової, захоплюють уяву і вражають навіть бувалих мандрівників. Тут завжди дуже багато туристів – це одна з найбільш відвідуваних визначних пам’яток Канади з відмінною інфраструктурою.
ЧЕРЧІЛЛЬ,МАНАТОБА
Шанувальникам тварин в їх природному середовищі це місце чудово відомо, як столиця світу білих ведмедів. Це головне призначення для того, щоб побачити цих гарних білих ведмедів, а так само прекрасну природу і безліч іншої живності. Додайте до цього можливість помилуватися Північним сяйвом в розпал зими і побачити барвисті польові квіти в червні-серпні.
ТОРОНТО
Навіть найвідданіший природі мандрівник виявиться в цьому місті рано чи пізно. Обов’язково охопіть все, що міське життя може запропонувати в Торонто. У багатьох створюється перше враження, що Торонто схожий на меншу, більш чисту, більш охайну версію Нью-Йорка. Види з Сі-Ен Тауер (яка тримала назву найвищої автономної структури в світі за більш ніж 30 років) так неймовірні, що неможливо навіть уявити, в той час як Королівський музей Онтаріо – ідеальне місце для вивчення культурного життя та історії Канади.
ЗАТОКА ФАНДІ
Майже настільки ж всесвітньо відомий як деякі з інших місць у цьому списку. Сюди з’їжджаються любителі каное з усіх континентів, щоб подолати найвищі потоки планети. Унікальна географія дозволяє милуватися китами, які запливають сюди.
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІ ТЕРИТОРІЇ - ЙЕЛЛОУНАЙФ
Коли Ви відвідаєте найстаріше місто в Північній Америці і подивитесь на білих ведмедів в дикій природі, то обов’язково оціните належним чином північ в пошуках Північного сяйва Аврора Бореаліс. Краще місце для спостереження за ними – це Йеллоунайф в Північно-Західних територіях. Тільки не забудьте взяти з собою велику кількість теплих речей!

Тестовий контроль ПИСЬМОВО
1. Центр української імміграції у Канаді: а) Торонто; б) Вінніпег; в) Монреаль
2. За площею в світі Канада займає:  а) 1 місце;    б) 2 місце;     в) 3 місце;    г) 4 місце.
3. По суходолу Канада межує із: а) Росією;   б) Мексикою;   в) США;  г) Гренландією.
4. Які дві етнічні групи домінують в Канаді: а) україно-канадці; б) англо-канадці; в) франко-канадці; г) ескімоси.
5. На заході Канади тягнуться високі, сейсмічно активні гори - :а) Кордильєри;   б) Аппалачі;    в) Анди;   г) Скелясті.
6.Канада – це країна:  а) одно національна;  б) двонаціональна;   в) багатонаціональна;    г) не має корінного населення.
7.Найбільшу частку електроенергії становлять: а) АЕС;    б) ТЕС;    в) ГЕС;   г) ВЕС.
8.Основним торгівельним партнером країни є :а)  Росія;    б) Мексика;   в) Японія;    г) США.
9.До скількох океанів має вихід Канада: а) 1;   б)2;    в)3;    г)4.
10. Найбільшим універсальним морським портом Канади є:  а) Монреаль;    б) Квебек;  в) Ванкувер;   г) Торонто.
ПИСЬМОВО
- Закінчити речення, використавши найхарактернішу, на ваш погляд, ознаку.
Для мене Канада – це…………
1. Велика країна,яка за площею посідає ІІ місце після Росії
2. Країна з дуже вигідним ЕГП, де сусідство із США прискорює її  розвиток з одного боку і ставить  в залежність від більш розвиненого сусіда – з іншого.
3. Країна зі значним природно – ресурсним потенціалом, що певним чином впливає на спеціалізацію господарства.
4. Багатонаціональна, але слабко заселена країна. Її населення формується за рахунок імміграції.
5. Високорозвинена країна, для котрої характерне значний рівень ВВП та високий рівень життя населення.
6.Країна особливістю експорту якої є висока частка сировини, напівфабрикатів та продовольства.

VII. Домашнє завдання
1. Опрацювати §34,35,36     .
2. На контурній карті позначити провінції та найбільші міста США та Канади.
3. Дати відповіді на завдання по тексту.


16.04.2020

 БРАЗИЛІЯ. Практична робота 6. Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії1. «Візитна картка»
Офіційна назва — Федеративна Республіка Бразилія. Площа — 8,5 млн км2. Населення — 213 млн осіб (2018 р.). Столиця — Бразиліа. Індустріально-аграрна країна. Федеративна президентська республіка (26 штатів та столичний округ).
2. ЕГП
Головні ознаки: займає центральну та східну частину Південної Америки; омивається водами Атлантичного океану (берегова лінія — 7,5 тис. км); багато сусідів (Гвіана, Суринам, Гаяна, Венесуела, Колумбія, Перу, Болівія, Парагвай, Аргентина, Уругвай) — країни, що розвиваються; розташування в одному регіоні зі США.
3. Природно-ресурсний потенціал
Переважання рівнин (Амазонська низовина, Бразильське та Гвіанське плоскогір’я), клімат від вологого екваторіального до сезонно-вологого субтропічного. Густа річкова мережа (Амазонка, Сан-Франсіску, Парана, Уругвай, Парагвай), внутрішні водні шляхи, великий гідропотенціал. Лісистість 62 %, цінні породи дерев. Значні площі, вкриті родючими ґрунтами (червоно-жовті латеритні). Мінеральні: кам’яне вугілля, горючі сланці, залізні, марганцеві, алюмінієві, мідні, вольфрамові, нікелеві, титанові, хромові руди, золото, алмази. Багатий рекреаційний потенціал, 18 об’єктів Спадщини ЮНЕСКО.
4. Населення
Природний приріст 7,4 %, молодість населення: середній вік 31,6 років, частка дітей та підлітків 23 %. Середня густота населення 24 особи/км2, нерівномірний розподіл: майже половина проживає на вузькій смузі приатлантичного узбережжя. Етнічні групи: європейці (португальці, іспанці, німці, італійці) — 48 %, представники мішаних рас (метиси, мулати, самбо) — 43 %, темношкіре населення — 7,6 %, корінні жителі (індіанці) — 0,4 %. Католики — 65 %, протестанти — 22,2 %. Рівень урбанізації — 86,2 % (2017 р.). Найбільші міста — Сан-Паулу (11,9 млн), Ріо-де-Жанейро (6,4 млн), Белу-Орізонті (5,7 млн), Сальвадор (3 млн осіб). Робоча сила — 111,6 млн. Структура зайнятості: сільське господарство — 10 %, промисловість — 40 %, сфері послуг — 50 %, зростання частки сфери послуг (50 %) та промисловості.
5. Господарство
Належить до групи країн, що розвиваються, підтип — нова індустріальна країна. Загальний ВВП (за ПКС) — 3,2 трлн $ (2017) — 8-ме місце в світі, ВВП на душу населення — 15,5 тис. $ — 105 місце. Структура ВВП: сільське господарство — 6,2 %, промисловість — 21 %, сфера послуг — 72,8 %. Чинники, що забезпечили економічне зростання: 1) унікальна природно-сировинна база; 2) імміграція та демографічні процеси, які сприяли забезпеченню дешевою, але відносно кваліфікованою робочою силою; 3) політика «відчинених дверей» для іноземних компаній; 4) створення пільгових умов для розвитку підприємництва.
Промисловість. Видобувна промисловість (залізні руди, боксити, золото, графіт, нафта та ін.). Концентрація підприємств обробної промисловості південному сході, у трикутнику Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Белу-Орізонті. Провідні виробництва: машинобудування (автомобілебудування — представництва іноземних компаній, суднобудування, літакобудування, сільськогосподарське машинобудування, виробництво електронно-обчислювальної техніки); чорна металургія (8-ме місце за виробництвом сталі), кольорова металургія (провідні місця за виробництвом алюмінію, міді, цинку); хімічна (нафтохімія, виробництво мінеральних добрив, пластмас, лаків, фарб); лісова та деревообробна; легка та харчова.
Сільське господарство. Повністю забезпечує себе продовольством, експортне значення. Рослинництво (60 %): цукрова тростина, зернові культури (кукурудза, рис), соя, квасоля, кава, тропічні фрукти. Тваринництво: скотарство м’ясного напрямку, свинарство, птахівництво.
Третинний сектор. Провідні складові: торгівля, банківсько-фінансова діяльність, туризм (6 млн туристів щорічно). Відносно добре розвинена транспортна мережа. У внутрішніх перевезеннях провідна роль автомобільного транспорту. Транс-амазонське шосе. Найбільші морські порти: Ріо-де-Жанейро, Сантус, РIV-Гранді, Паранагуа, Порту-Алегрі, Белен, Сальвадор, Манаус); аеропорти: Гуарульос у Сан-Паулу та Галеано в Ріо-де-Жанейро.
6. Зовнішньоекономічні зв'язки
Експорт: автомобілі, транспортне обладнання, залізна руда, соя, взуття, кава, фрукти. Імпорт: електричне та транспортне обладнання, електроніка, хімічні продукти, нафта. Головні партнери — Китай, США, Аргентина, Німеччина, Нідерланди. 3-й за обсягами торгівельний партнер України серед країн Америки. Експорт та імпорт становить сільськогосподарська продукція. Співробітництво у сфері промислових технологій.

Практична робота 6. Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії
СТОР. 202 підручника,  Виконувати у робочих зошитах

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Підручник, опрацювати § 37, практичну роботу .


23.04.2020

АФРИКА.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АФРИКИ.

УСНО

1. Якими є особливості положення Сонця над екватором і тропіками в дні сонцестояння й рівнодень?
2. Який клімат є характерним для екваторіальних широт? для тропічних?
3. Яку частину території континенту називають Низькою Африкою? Ви­сокою Африкою?
4. Які корисні копалини належать до рудних? паливних? Які існують закономірності в їх заляганні?
•     Коли і як почалася колонізація Африки європейськими державами? Які європейські держави мали на африканському континенті найбільшу кількість колоній?
•     Чому на сучасній політичній карті Африки кордони багатьох держав є прямими лініями?
•     Які негативні наслідки колонізації доводилося долати молодим державам Африки?
•     На які субрегіони поділяють країни Африки?

Багато вчених уважають, що східна частина Африки була прабатьківщиною людини. Саме тут при археологічних розкопках були виявлені численні знахідки, що свідчать про перебування перших людей, які жили більше ніж два мільйони років тому. Саме в Африці з’явилися могутні держави стародавнього світу: Стародавній Єгипет, царство Аксум, Карфаген. Однак нині саме Африка є найвідсталішою та найбіднішою з усіх регіонів світу, приблизно половина її населення на південь від Сахари отримує за день праці менше 1 дол. США на одну особу, а загалом понад 200 млн. африканців потерпають через недоїдання.
У чому полягають причини соціальної та економічної відсталості країн регіону, чому саме африканський континент отримує найбільшу частку гуманітарної допомоги від розвинених країн світу, дізнаємося сьогодні на уроці.

Африка — найжаркіший материк, природа якого досить різноманітна. У першу чергу це стосується клімату. Пояснюється цей факт географічним положенням. Материк майже посередині перетинається екватором. При­чому більш широка, масивна частина розміщена в Північній півкулі, тут довжина материка із заходу на схід — понад 7400 км. Надра Африки багаті на різноманітні корисні копалини. Є істотні відмінності між їхнім складом у Низькій і Високій Африці. Африка володіє значними запасами інших при­родних ресурсів. Проте саме вона є найвідсталішим історико-географічним регіоном світу з найнижчим рівнем життя населення. Для країн Африки характерні численні проблеми та соціально-політичні конфлікти. Саме вона стала в другій половині XX ст. світовим рекордсменом за кількістю держав­них переворотів та громадянських воєн. На жаль, під час них були випадки, коли страждали й громадяни України. Так, зокрема, сталося у 2011 р. в Лі­вії. Але все ж дедалі більше вихідців з України шукають тут вигідну робо­ту. Тому нам потрібно більше знати про цей історико-географічний регіон.

Завдання за текстом підручника  параграфів 38,39,40
1. Географія несприятливих природних умов Африки: складний рельєф (Атлас, Ахаггар, Тибесті), малородючі ґрунти, нестача води (Сахара, Сахель, Калахарі, Наміб).
1) назвати негативні риси кож­ного типу клімату;2) показати на кліматичній карті Африки райони поширен­ня кожного типу клімату; 
3) пояснити, який із зазначених типів є найменш сприятливим для розвитку господарства; 
4) чому понад 1/3 частина території Африки відчуває постійний, а ще майже 40 % сезонний водний дефіцит?
2. Соціальні наслідки відсталості країн Африки — поширення хвороб, незбалансованість харчування.
 «Що вам відомо про муху цеце?». До цього часу сонна хвороба в Африці все ще поширена. Але зараз у регіоні з'явилися також нові, раніше невідомі тут хвороби, причому поширення деяких (СНІД) набуло характеру епідемії, а спалахи інших (лихоманка Еболі) зупиняються з ве­личезними труднощами й лише після втручання міжнародної спільноти.Назвати причини цього, а також пояснити, чому африканці, особливо діти, легко вражаються інфекційними хворобами.
3. Особливості сучасних політичних процесів в Африці — трайбалізму (ДР Конго, Чад), сепаратизму (Сомаліленд, Дарфур), релігійних (Кот д'Івуар, Нігерія) та етнічних (Руанда) конфліктів, неефективність управління (Зімбабве).
 «Гарячі точки» Африки. Причини появи «гарячих точок»: трайба­лізм, сепаратизм, релігій­ні й етнічні конфлікти,
Запитання  УСНО
1) Чому в багатьох випадках кордони африканських країн мають прямо­лінійну форму?
2) Чому багато африканських столиць належать до гіпертрофованих?
3) Які чинники сприяли перетворенню Африки в другій половині XX — на початку XXI ст. у світового рекордсмена з державних переворотів і громадянських воєн?
4) Кому вигідна політична нестабільність у країнах Африки?

4. Склад території, формування політичної карти Африки
Майже всі африканські держави в минулому були європейськими колоніями. Зараз на континенті 53 держави і п’ять територій (острови в Атлантичному та Індійському океані).
Більшість країн — республіки з унітарним територіальним устроєм. Монархіями є Марокко, Лесото, Свазіленд; країни у складі співдружності: Сьєрра-Леоне, Кенія, Уганда, Танзанія, Замбія, Малаві, Ботсвана, Лесото, Маврикій. Федеративний устрій мають Південна Африка, Ефіопія та Нігерія.
Значна частина фахівців, у тому числі експерти ООН, виділяють п’ять регіонів: Північну, Західну, Центральну, Східну й Південну Африку. При цьому існують розбіжності щодо того, де мають проходити кордони між цими регіонами.
5. Загальні ознаки ЕГП ПИСЬМОВО
Завдання 1. За картами атласу визначте загальні ознаки ЕГП Африки. З’ясуйте, ЕГП яких країн Африки є більш або менш вигідним.
6. Природні умови і ресурси УСНО
Завдання 2. За картами атласу охарактеризуйте природні умови і природні ресурси континенту.
7Зв'язки географії «брудних» виробництв та географії поширення найважливіших мінеральних ресурсів Африки.
Практична робота ПИСЬМОВО
На контурну карту нанести  розта­шування родовищ корисних копалин Африки, які мають світове значенн. Виділити найважливіші райони гірничодобувної промисловості Африки.  Звернути увагу , що більшість найгостріших кон­фліктів Африки відбувається саме в країнах із розвиненою гірничодобув­ною промисловістю, та  обґрунтувати, чи випадковий такий збіг. , Чому африканські країни охоче дають згоду на розвиток тут «брудних» виробництв.
8. Особливості населення Африки.
 Визначити особливості розселен­ня людей на материку, характерні риси демографічних та урбанізаційних процесів, головні напрямки внутрішніх і зовнішніх міграцій населення.

Другий тип відтворення. Кількість жителів — близько 1 млрд. (2009 р.), збільшується на 24 мільйона щорічно. Середній приріст 2,7 %. Демографічний вибух. Висока частка молоді (40 % діти до 15 років). Безробіття.
Завдання 3. За картами атласу установіть найбільш та найменш заселені території Африки. Поясніть причини нерівномірного розселення
Урбанізація — 39 %, світове лідерство за темпами (приріст міського населення 4-6 % щорічно). Різноманітність етнічного складу. Найнижча у світі середня тривалість життя — 49 років.
9. Господарство
Тривала колоніальна залежність призвела до крайньої економічної відсталості країн.
32 найменш розвинені країни світу (за класифікацією ООН) знаходяться в Африці. Середній показник ВВП на душу населення — 673 дол. США (в 4,5 рази менше за аналогічний середньосвітовий показник та в 30 разів менше, ніж у розвинених країнах). Найбільші показники ВВП на душу населення мають Південна Африка та нафтовидобувні країни, серед яких виділяється Лівія. Найменші (в Ефіопії, Сомалі, Чаді, Бурунді) коливаються від 100 до 300 дол. США. Економіка більшості країн має яскраво виражений аграрно-сировинний характер.
Провідною галуззю є рослинництво, багато країн спеціалізуються на монокультурах. Тваринництво відрізняється переважанням екстенсивних форм ведення.
Запитання. Які причини обумовили низький рівень розвитку сільського господарства Африки?
ПИСЬМОВО Завдання . За картами атласу та текстом підручника визначте: а) найбільш розвинені галузі промисловості країн Африки; б) рівень розвитку енергетики і обробної промисловості; в) перспективні галузі.
Провідне місце належить гірничодобувній і гірничо-металургійній промисловості. З галузей обробної промисловості — легка і харчова. Перспективними галузями промисловості є металургія, машинобудування і хімічна промисловість.
Експорт: гірничорудна і сільськогосподарська сировина.
Імпорт: готова продукція.
ПИСЬМОВО
Завдання . Назвіть причини, які обумовили переважно сировинну спеціалізацію країн Африки.
Завдання . Визначте, які соціально-економічні проблеми повинні розв’язати країни Африки найближчим часом. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

·       Опрацювати §  38,39,40, практична робота,    .
·       Нанести на контурну карту кордони і столиці африканських держав, які є найбільшими в регіоні постачальниками аграрної і промислової сировини на світовий ринок.
·     
Немає коментарів:

Дописати коментар