ГЕОГРАФІЯ , 6 КЛАС

Природознавство 5 клас

 5 клас, природознавство
повідомити про виконання у вайбер 0671818389 до кінця дня

26.05,28.05.2020

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ  стор 216
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ стор 216 - 217

ЗАВДАННЯ ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОТЯГОМ ЛІТНІХ КАНІКУЛ


21.05.2020


1.Зазначте, яким способом можна розділити суміш кухонної солі і води.
а)відстоюванням
     б) випарюванням
в) фільтруванням
г) магнітом
2.До природничих наук відносяться: ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.Спостереження, експеримент, вимірювання – це
_________________________________________________________________________ .
4. Які суміші можна розділити відстоюванням:
а) води і піску                                        б) цукру і води
в) кисню і азоту                                     г) олії і води.
6. Горіння – це явище
а) фізичне                                             б) біологічне
в) хімічне.
7.  Установіть відповідність між прикладами та видами явищ.
А скисання молока
Б поява блискавки
В зимова сплячка їжака

1 біологічне 
2 хімічне 
3 фізичне
4 механічне

8. Атом – це ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


9. Знайдіть відповідність між небесними тілами та групами, до яких вони належать:
1. комети, метеорити
А. сузір’я, які видно в Північній півкулі Землі
2. Велика і Мала Ведмедиці
Б. малі небесні тіла
3. Меркурій, Земля
В. планети земної групи
4. Діва, Скорпіон
Г. зодіакальні сузір’я
10. Установіть відповідність між цифрами і та назвами планет Сонячної системи:
1.
А. Меркурій
2.
Б. Венера
3.
В. Земля
4.
Г. Нептун
5.
Д. Уран
6.
Є. Сатурн
7.
Ж. Юпітер
8.
З. Марс

11. Укажіть, як називають хмари міжзоряних газів і пилу. 
А планети 
Б сузір'я
В туманності
Г зорі 

Дайте розгорнуту відповідь на запитання.
12. Поясни, чому Сонце вважають основою життя на Землі.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-umovi-zhittya-na-planeti-zemlya-137010.html

19.05.2020
Тематичне оцінювання
«Людина на планеті Земля»
І-варіант
І рівень (0,5 бала за правильну відповідь)
1.     Негативним впливом людини на  природу є:
А) вирубка лісів               Б) створення заповідників
2. Альтернативним джерелом енергії є:
А) нафта          Б) вітер
3. До Червоної книги занесена рослина:
А) пролісок               Б) пролісок
4. Людина є:
А) частиною природи     Б) господарем природи
5. Вирубка лісів призводить до:
А) покращення умов людини            Б) знищення місця існування тварин
6. Назвіть тварину, яка зникла від діяльності людини:
А) тиранозавр      Б) морська корова
ІІ рівень (1 бал за правильну відповідь)
7. Що може бути вирішення екологічних проблем:
А) використання альтернативних джерел енергії      Б) вирубка лісів
В) захоронення відходів                 Г) збільшення виробництво пластика
8. Що не є причиною зникнення видів тварин:
А) браконьєрство           Б) створення зоопарків
В) вирубка лісів               В) забруднення водойм
9. Асканія-Нова це:
А) заказник         Б) національний парк
В) заповідник             Г) зоопарк
ІІІ рівень (2 бала за правильну відповідь)
10. Заповідник – це……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
11. Екологія – це ……………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………
ІV рівень (2 бали за правильну відповідь)
12. Що таке Червона книга? Яке її призначення? Хто туди занесений?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14.05.2020

Тема. Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі.

УСНО
1. На прикладах доведи, що охорона природи – справа всіх людей на Землі.
2. Як наша держава дбає про захист природи?
3. Як ти вважаєш, чому книгу назвали червоною?
4. Наведи приклади рослин і тварин, занесених до Червоної книги України.

1. Створення заповідників, заказників, національних парків для збереження природи. (Див.
 сторінка 211 параграф 48)
ЗАПОВІДНИКИ (20 заповідників в Україні) – заборонена господарська діяльність,
охорона живих організмів та умов їхнього середовища.
- втручання людини в життя заповідника – при невідкладної допомоги. (пожежа,
масове ураження шкідниками)
- вивчення рослин та тварин у звичайних для них умовах існування.
- проведення чисельних досліджень
- проведення вченими спостережень за організмами
- вивчення складу ґрунту та води
- найбільші заповідники – Карпатський, «Асканія - Нова», Дунайський, Кримський,
Чорноморський

ЗАКАЗНИКИ (понад 300 заказників в Україні) – охорона певної ділянки
екосистеми, де здійснюється господарська діяльність, що не загрожує природі.
Різноманітність заказників
- ландшафтні
- ботанічні
- лісові
- зоологічні

НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ПАРКИ ( 42 національних парки в Україні) –
природоохоронна територія, де дозволено організовувати туризм і навчальні екскурсії
- створення екологічних стежок

5. Охорона природи - справа кожного:
Не смітити
Не пошкоджувати рослини
Не палити вогнища
 Не турбувати тварин

ПИСЬМОВО
1. Чим загрожує людині споживацьке ставлення до природи?
2. На які групи поділяють природоохоронні території України?
3. Поясни призначення природоохоронних територій.

Домашнє завдання §48,
 скористуватися довідниковими джерелами та Інтернет-ресурсами,

щоб дізнатися про природоохоронні території України, 


12.05.2020
Охорона природи. Червона книга
 Вправа «Допиши речення».
1.    Неправильне використання мінеральних добрив та засобів боротьби зі шкідниками призводить до забруднення (                   ).
2.    Танення багаторічної криги в полярних районах та горах є наслідком підвищення середньорічної (                   ).
3.    Негативні зміни, що наступають у природі під впливом різних чинників називаються (              ) проблемами.
4.    Найбільшу небезпеку становлять забруднення, що спричинені аваріями на (                   ) електростанціях.
5.    Екологічно безпечні способи одержання електроенергії це сонячні (               ).
6.    Небезпечні забруднення світового океану спричинюється аваріями на танкерах, що перевозять (                         ).
7.    Щоб шкідливі викиди не потрапляли в повітря, на підприємства та двигуни авто встановлюють (                               ).
8.    Щоб зменшити негативний вплив на довкілля стічних вод, їх не зливають, а використовують (                       ).

 Охорона природи.
З кожним роком зникає все більше видів рослин і тварин з лиця Землі. А ми вже з вами знаємо, що зайвих видів у природі не буває, оскільки між організмами існує тісний зв’язок (ланцюги живлення).
Перед людством постала проблема – як зберегти вразливі і зникаючі види? Треба охороняти природу. Охорона природи почалась ще з 1948 року, коли був започаткований Міжнародний союз охорони природи, який діє і по сьогоднішній день. Охорону природи здійснюють різними способами. Через державні закони, екологічну освіту, діяльність небайдужих людей (саджання дерев, чистка лісів, парків, збір сміття, підгодовування тварин).
Але найкраще зберегти природу, підтримуючи її недоторканість. Тому людина створила природоохоронні території – заповідники, заказники, національні парки. А види, чисельність яких мала занесла до Червоної книги.
.Червона книга. Структура Червоної книги. Робота з підручником.
 Відкрийте підручники на ст.  207 . Запишемо визначення: Червона книга  – це документ, що  містить відомості про сучасний стан рідкісних видів тварин, рослин і грибів.
Перше видання Міжнародної Червоної книги з’явилось у 1963 році. Перша Червона книга України, присвячена нашій флорі та фауні, була видана у 1980 році. Вона містила опис 85 видів тварин і 151 видів рослин.
Друге видання Червоної книги України з’явилось в 1994 році: том «Тваринний світ», в 1996 році – том «Рослинний світ».
У 2009 р. вийшло третє видання Червоної книги України в двох томах, один з яких я зараз тримаю у руках. В цих томах вже 542 види тварин та 826 видів рослин. Про що це свідчить? (ще більше організмів опинились у небезпеці).

Розглянемо малюнки у підручнику на ст. 209. Назвемо приклади тварин, рослин і грибів з Червоної книги
ПРАКТИЧНА РОБОТА   ПИСЬМОВО стор 210
1.    Роздивитись малюнок і прочитати опис об’єкту.
2.    Написати назву виду, його родину.
3.    Написати природоохоронний статус виду (вразливий, рідкісний).
4.    Записати коротко (1-2 речення) цікаву інформацію.
5.    Написати причину занесення до Червоної книги.
УСНО 
Запитання вчителя:
·         Що таке Червона книга?
·         Чому види потрапляють до Червоної книги?
·         Що треба зробити, щоб зберегти природу для майбутніх поколінь?

 Домашнє завдання.
Опрацювати §47. Виконати завдання  по тексту .  

Бражник мертва голова. Метелик  родини бражників. Один з 3 видів тропічного роду; єдиний вид роду у  фауні України. 
 Поширення.  До 40-х рр. 20 століття майже на всій території України був досить звичайним видом . Причини зміни чисельності. хімічна обробка пасльонових культур (особливо картоплі), викорчовування чагарників і розорювання місць перебування.  Зміни чисельності виду значною мірою пов’язані також з погодними умовами.
Особливості біології
Протягом року розвиваються 2 генерації. Літ імаго у травні – липні й вересні – жовтні. Метелики живляться соком дерев, іноді бджолиним медом. Активний у сутінках і вночі; може мігрувати, долаючи значні відстані. Самка відкладає по одному від 30 до 200 яєць на пасльонові (картопля, дурман, беладона тощо). Гусениці іноді живляться на інших рослинах (жасмин, бруслина, малина, бузок, повій). Лялечки зимують у ґрунті на глибині 15 – 20 см; чутливі до холоду, взимку часто гинуть.
Занесено до Червоної книги України (2006), статус – рідкісний. Охороняється у заповідниках України. Розмноження у неволі не проводилось.07.05.2020
 Екологічні проблемиЕ

Параграф 46
 УСНО 
- Чим відрізняється вплив людини на природу від впливу рослин і тварин?
- Які умови довкілля потрібні людині для нормальної життєдіяльності?
- Чи однакові потреби людини й інших живих організмів? Чим вони відрізняються?
- Що таке екосистема?
- Яке походження має слово «екосистема»?

- Причини екологічних проблем

Останніми десятиріччями у зв'язку із високими темпами науково-технічного прогресу вплив людини на довкілля став особливо значним і великомасштабним. Людина, втручаючись за допомогою різноманітних механічних засобів та продуктів промислового виробництва у природні процеси, за короткий час різко порушила всі взаємозв'язки — висихають болота, міліють і зникають річки, створено багато штучних водойм, зрошувальних систем, вирубано ліси, зорано степи, накопичено багато речовин, які природа не може переробляти.
Значна кількість різноманітних хімічних сполук добрив, отрутохімікатів, мийних засобів, а також відходів промисловості, радіоактивних речовин, сполук важких металів, фтору змінюють хімічний склад води, ґрунту і повітря. Неухильно зростає населення нашої планети, що потребує відповідного збільшення видобутку й виготовлення життєвих ресурсів для забезпечення його проживання. Наслідки впливу людини на довкілля сумні і тривожні: порушуються природні угруповання й екосистеми, забруднюється атмосфера, морські акваторії і прісні водойми, руйнується ґрунтовий покрив, зменшуються лісові ресурси та чисельність видів рослин і тварин, хімічні сполуки, які циркулюють у довкіллі, шкодять здоров'ю людини та всьому живому. Тож у стосунках з природою людство зіткнулося із серйозними і складними проблемами, які називають екологічними.

Завдання. ПИСЬМОВО  Згадайте, що означають слова «екос», «логос». Сформулюйте визначення поняття «екологічні проблеми».
-
 Види екологічних проблем
-
Останнім часом спостерігається надмірне використання рослин, тварин, ґрунтів, водних ресурсів, корисних копалин. Загрозливих масштабів набуло забруднення води, ґрунтів, атмосферного повітря продуктами неповного згорання вугілля, переробки нафти, газу та інших природних ресурсів, а також хімічними речовинами у сільському господарстві. У багатьох регіонах посилилась ерозія ґрунтів, їхня родючість щороку знижується.
Всесвітня організація охорони здоров'я розцінює забруднення атмосфери як значну загрозу для життя людини і закликає вживати найсерйозніших заходів щодо її охорони. Озон знищують фреони й інші хлорфторвуглеці, які широко застосовують в аерозолях, холодильниках.
Зазначена проблема настільки важлива, що у 1985 р. було підписано міжнародну угоду — Віденську конвенцію щодо охорони озонового шару.
Надто небезпечне радіоактивне забруднення атмосфери. Потрапляючи у повітря, радіоактивні частки розносяться на значні відстані і забруднюють довкілля. В Україні екологічна криза значно поглибилась після аварії на Чорнобильській АЕС у квітні 1986 р.
Найбільші міста світу потерпають від токсичних туманів-смогів. Своєрідним забруднювачем повітря є шум. Сила звуку вимірюється в децибелах. Слабкі шуми до ЗО дБ діють на людину заспокійливо, тоді як гуркіт вище 100 дБ подразнює нервову систему і може загрожувати здоров'ю, ушкоджує середнє вухо, а 120 дБ вже спричиняють глухоту.
В умовах глибокої екологічної кризи людство усвідомило, що своєю безконтрольною діяльністю може призвести до фатальних наслідків. У сучасних умовах розвитку людського суспільства будь-яка катастрофа в одній державі обов'язково призведе до негативних наслідків в іншій.

- Види забруднень
. Усі види забруднень можна об'єднати походженням. Відповідно до цього розробляють заходи щодо їх подолання.
ЗАПИСАТИ види забруднень

ПИСЬМОВО
Завдання. Охарактеризуйте види забруднення за походженням.
УСНО
- Як первісна людина взаємодіяла з природою? 
- У чому полягає раціональне використання природних ресурсів? 
- Який газовий склад повітря? 
- Яку роль виконує озоновий шар атмосфери? 
- Що призводить до руйнування озонового шару атмосфери? 
- Які ви знаєте джерела забруднення атмосферного повітря? 
- Чи мають значення кордони держави на розповсюдження забруднення?
* Прийом «Павучок»


ПИСЬМОВО «Доповни речення»
Потрібно дуже ощадливо використовувати природні__________
, витрачати____________________.
Найбільшої шкоди живим організмам завдає знищення
______________________________________
або їхнє_________________________________________.
Сьогодні нам загрожує екологічна криза — такий стан природи,
за якого вона___________________________________________________
______________________________.
Раціональне, тобто розумне ставлення до природи, дозволить _________________________________________________.
Смерчі, урагани, зсуви, землетруси в наш час можуть бути спровоковані ______________________________________
Тільки в середині XX ст. до вчених і людства прийшло розуміння того, що ми — частина________________________
і знищуючи її, ми знищуємо________________________
ОТЖЕ 
- Наш дім — Земля. Іншого немає і не буде!
- Не забруднюй річки, джерела, ґрунти своєї землі.
- Візьми за правило — щороку посади одне дерево і доглядай за ним.
- Потрібно зробити все для того, щоб зберегти різноманітність земних рослин і тварин.
- Не можна використовувати природні види тварин і рослин з такою інтенсивністю, що вони вже не можуть відтворитись.
- Природні ресурси і все, що з них виготовлено, використовуй ощадливо.
- Біологічне майбутнє людства залежить насамперед від того, наскільки йому вдасться зберегти певний газовий склад атмосфери, чистоту прісної морської води, ґрунту, рослинний і тваринний світ, сприятливий тепловий режим, природний радіаційний фон Землі.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
- Опрацювати параграфи підручника: § 46.
-Завдання по тексту05.05.2020ПИСЬМОВО
1. Тестування
а) суспільством;              б) колективом;            в) родиною.
а) людина;                      б) тварина;                   в) рослина.
 «Доповни речення»
 «Правильний вибір»
— Позначте «+» правильне твердження.
·           Без спілкування з людьми, без виховання і навчання людське маля виростає маленьким звірятком;
·           без спілкування з людьми, без виховання і навчання людське маля виростає працьовитою людиною.
УСНО 
1) Доведіть, що людина створює свою країну.
2) «Людина» — багатозначне слово. Воно позначає одну з істот на землі і водночас має піднесене значення всього загалу якостей і почуттів, які повинна мати в собі ця істота. У такому випадку це слово пишуть з великої букви — Людина...
Що ж потрібно кожному з нас для того, щоб називатися Людиною?
3) Пересуваються, вживають їжу, сплять усі живі істоти на Землі, але вони не можуть називатися людьми. Від тварин нас відрізняють не лише анатомічні ознаки, і навіть не розвинений інтелект. Нас відрізняє людяність. Як ви розумієте це поняття?

 Гра «Так чи ні?»  ПИСЬМОВО
— Давайте з’ясуємо, що в людини від природи. Відповідайте «Так» або «Ні».
·        Потреба в праці. (        )
·        Потреба в їжі. (     )
·        Потреба в теплі. (     )
·        Потреба в розвагах. (    )
·        Потреба в повітрі. (   )
·        Потреба в продовженні роду. (    )
·        Потреба в грошах.  (    )
·        Потреба в примноженні багатств. (    )
·        Потреба в комп’ютерах. (    )
·        Потреба в тваринах і рослинах. (    )
— Отже, людина — частина природи.Параграф 45 , завдання до тексту, 
Тестування
1. Що відрізняє людину від тварин?
а) Зріст;                                       ґ) мислення;
б) мовлення;                               д) здатність до творчості;
в) розвиток;                                е) дихання;
г) народження;                           є) праця.
2. Що робить людину людиною?
а) Суспільство;
б) жива природа;
в) мова і мислення.
3. Що залишилося у людини природного?
потреба в праці;                 потреба в продовженні роду;
потреба в грошах;             потреба в примноженні багатств;
потреба в комп’ютерах;    потреба в тваринах і рослинах;
потреба в їжі;                     потреба в теплі;
потреба в розвагах;           потреба в повітрі.30.04.2020

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Виконати тестові завдання на стор.194 - 195


28.04.2020
Тема: Екосистема.УСНО
·        Як організми пристосувалися до спільного існування?
·        Чому  хижі  тварини  ведуть  полювання в різний час доби?
·        Що таке природне угруповання?
·        Що таке харчовий ланцюг?
·        Які  ви  знаєте  ланцюги  харчування?
·        Чому тваринні організми не можуть існувати без рослинних?
·        Де спостерігається ярусність?
·        Чому рослини мають пристосування від виїдання?
·

 Про екосистему лісу
Характерною ознакою, за якою ліс відрізняється від інших екосистем, є те, що на його території росте багато дерев і чагарників. Це позначається на інших рослинах, а також на тваринах — мешканцях лісу.
Ліс складається з певних ярусів, утворених певними рослинами і тваринами. На кожному ярусі — певні умови, перш за все різне освітлення, а тому й різні мешканці.
Верхній ярус лісу утворюють найвищі дерева. Це переважно дуб, сосна, ялина, граб, клен, липа, ясен, береза, осика.
«Поверхом» нижче ростуть чагарники — ліщина, глід, черемха, бузина, терен, шипшина, вовче лико та інші. Трав’янистим рослинам надходить мало сонячного світла, тому їх у лісі зазвичай небагато. Густу траву можна побачити лише на відкритих галявинах.
Лісові трав’янисті рослини мають здебільшого широкі листки, як-от:  жовтець,  конвалія,  барвінок,  плющ,  лісові  суниці,  орляк, квасениця та інші. Це допомагає їм вбирати якомога більше сонячної енергії в умовах постійного затінення.
Ранньовесняні рослини — проліска, ряст, анемона жовтецева — встигають прорости та відцвісти раніше, ніж на деревах розпуститься листя. Гриби, мохи і лишайники потребують менше світла, але особливих умов зволоження, тому у них свої улюблені місця мешкання. Тваринний світ лісу багатий, то і ланцюги харчування тут досить різноманітні.

За текстом підручника  параграф 44 ОПИСАТИ  ОЗЕРО, ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ.
Бліц тестування ПИСЬМОВО
1.     До складу екосистеми не входять:
а) рослини;
б) тварини;
в) гриби і бактерії;
г) зорі.
2.     Рослини в екосистемах ще називають:
а) утворювачами органічної речовини;
б) споживачами органічної речовини;
в) розкладачами органічної речовини.
3.     Найбільше видів організмів можна побачити в:
а) пустелях;
б) солоних водоймах;
в) тропічних лісах;
г) високо в горах.
4.     Ліс у порівнянні зі степом:
а) має більше ярусів;
б) має менше ярусів;
в) має однакову кількість ярусів.
5.     Укажіть ряд, в якому названі мешканці саван Африки:
а) дика свиня, козуля, заєць, вовк;
б) дрохва, ковила, ховрах, кулан;
в) жираф, антилопа, лев, гепард;
г) оцелот, анаконда, мурахоїд, тукан.
6. 6. В якій штучній екосистемі можна зустріти найбільше видів рослин і тварин?
а) поле;
б) сад;
в) город;
г) парк.


Домашнє завдання: опрацювати §44, завдання  на с.193, завдання з тексту,  що наданий 


07.04.2020 ТЕМА : УМОВИ ЖИТТЯ НА ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ.Хребтами горбились породи, ломався панцир кам'яний, мільйони літ сама природа ліпила вигляд свій земний.
С. Щипачев

Завдання. За зразком наведіть приклади подій, що стосуються живої та неживої природи.
□ Нежива природа — пішов дощ, знизилась температура повітря
□ Жива природа — під листочком росте гриб,
Прийом «Проблемне питання»
 Чи можна навести приклади подій із живими організмами, які не зачіпали б неживої природи чи інших організмів? Чому? УСНО
 Існування організмів неможливе без повітря, води, світла, тепла, поживних речовин. На нашій планеті вони дуже різноманітні. Але практично немає територій, де б не мешкали живі організ­ми! Як їм вдається вижити в таких різних умовах — на засніже­них вершинах, у жарких пустелях, у глибинах океанів?

  Альтернативні          варіанти    УСНО      
-          На які царства поділено живу природу?
-          Які вам відомі властивості жи­вих організмів?
-          Які ви знаєте особливості рослин?
-          Чим відрізняються тварини від рослин?
-          Що таке гриби? Де вони меш­кають?
-          Що таке бактерії? Де вони меш­кають?
-          На які групи поділяються тіла природи?
-          За якими ознаками тіла живої природи відрізняються від тіл неживої природи?
-          Як відрізняються рослини за ве­личиною і тривалістю життя?
-          Як відрізняються тварини за ве­личиною і тривалістю життя?
-          Як відрізняються рослини за формою і забарвленням?
-          Як відрізняються тварини за формою і забарвленням?

Завдання. Запишіть усі асоціації, що виникають до заданого організму: ПИСЬМОВО
 — сокіл;
  — кактус;
 — дуб;
  — акула.
-          Чи можна виділити ті асоціації, які не стосу­валися б умов та способу життя цього організму?УСНО

-          Які ж умови необхідні для життя рослин і тварин?УСНО
-          У чому виявляється різноманітність рослин і тварин? УСНО

Завдання. Сформулюйте визначення поняття «середовище життя».ПИСЬМОВО
Усе, що оточує організм і впливає на нього, називають середо­вищем існування.
Місце на Землі, де живе організм і звідки отримує все необ­хідне для життя, називається середовищем життя.
Вода в житті організмів

Без води не може жити жодна рослина чи тварина, бо вода є у складі живих організмів. Вода є в організмі всіх рослин і тварин. У плодах таких рослин, як огірки, помідори, кавуни, вода становить більше 80 % їхньої маси. Рослини вбирають воду з ґрунту за допо­могою коренів, а тварини п’ють її та вживають разом з їжею.
т Чи всі рослини й тварини мають однакову потребу в воді?
Одні тварини тільки п’ють воду, а інші — риби, дельфіни живуть у воді протягом усього життя. Капуста, огірки та інші овочеві рос­лини в період свого росту потребують значної кількості води, і, щоб виростити добрий урожай, їх треба часто поливати. Різні рослиниі тварини мають різну потребу в воді: одні рослини потребують біль­шої кількості води й ростуть на берегах водойм, у болотах, на воло­гому лісовому ґрунті та вологих ділянках лук, інші добре розвива­ються на схилах гір, у степах, на сухих луках і у спекотній пустелі.

Завдання. Розподіліть різних тварин і рослин стосовно їхнього життя щодо умов вологості. ПИСЬМОВО
Організми: кактуси, верблюд, верблюжа колючка, молодило, жаба, вуж, ряска, латаття, риба, п’явка, очерет, рогіз, верба.

Особливо залежать від вологи в місці існування рослини та гри­би, бо вони не можуть піти в інше місце. Організми навчилися при­стосовуватися до умов зволоження.
До пристосувань, пов’язаних зі зменшенням випаровування води, належать видозміни листків у колючки, восковий шар на по­верхні надземних частин, добре розвинена коренева система, здат­ність накопичувати воду в певних органах (у потовщених стеблах, листках). Коренева система посухостійких рослин або здатна прони­кати на значні глибини, де є вода (наприклад, у верблюжої колюч­ки), або розташована у поверхневому шарі ґрунту і займає значну площу (наприклад, у кактусів). Це дає змогу засвоювати воду під час короткочасних дощів та утримувати її.
Повітря вжитті організмів
Повітря необхідне всім рослинам і тваринам. Без повітря не мо­жуть існувати живі організми. Причому рослини не тільки диха­ють повітрям, а й живляться вуглекислим газом, який міститься в повітрі.
т Чим дихають рослини і тварини, які живуть у воді? т За допомогою якого органа дихають тварини суходолу?
Рослини й тварини, які живуть у воді, дихають повітрям, яке міститься в розчиненому стані у водах річок, озер, морів і океанів. Одні тварини дихають зябрами, інші — легенями. Причому леге­нями дихають багато тварин (кит, тюлень, морж та ін.), які живуть у морях і океанах.
Світло в житті організмів
Крім пошуків їжі й води, світло необхідне тваринам для того, щоб вчасно помітити своїх ворогів і сховатися від них. А рослинам потрібне світло як умова для живлення, бо процес фотосинтезу від­бувається тільки на світлі.
Порівняйте на вигляд сосен, що виросли в глибині лісу та на відкритому просторі, т У чому між ними різниця?
Так, за недостатньої освітленості рослини мають потоншені стеб­ла, дрібні блідо-зелені листки.
-          За допомогою яких органів рослини вбирають сонячне світло?
-          Чи помічали ви коли-небудь, щоб листочки рухалися за Сонцем?
-          Що дає така здатність рослинам? ВСІ УСНО
Так, це дає змогу краще вбирати сонячне проміння. Наприклад, у плюща листки завжди повернуті до світла, і, якщо горщик з рос­линою повернути, через якийсь час вони знову повернуться до світ­ла й розмістяться у вигляді мозаїки з листків, майже не затінюючи одне одного.
Листкова мозаїка — приклад пристосування рослин до кращого використання світла, наприклад так росте плющ. Однак у рослин потреби до світла різні: одним рослинам потрібно більше світла — це світлолюбні рослини. Інші добре ростуть у тіні — це тіньовитрива­лі рослини. Наприклад, ялина, більшість мохів, грушанка, квасени­ця добре почуваються під кронами дерев. А от сосна, мати-й-мачуха, тюльпани полюбляють зростати на добре освітлених місцях, це світ­лолюбні рослини. Як правило, в тінистому лісі не буває рослин, які зазвичай ростуть на відкритих сонячних ділянках. Тварини присто­совуються до освітлення по-різному. У тварин, що живуть у ґрунті, в глибинах океанів та печерах, очі малорозвинені. Деякі тварини, наприклад, коти, кажани, сови, які ведуть активний спосіб життя в сутінках, взагалі не розрізняють кольорів. Добре розвинений зір мають денні птахи, особливо хижі.
Температура довкілля в житті організмів
Різні рослини й тварини пристосовані до життя в різних кліма­тичних умовах: одні живуть у теплих краях, де сухий і спекотний клімат, інші пристосовані до життя в умовах холодного клімату. Таким рослинам, як сосна, ялина, береза й осика, допомагає пере­носити зимові холоди товста і пориста кора. Багатьох тварин півночі рятують від холоду пухнастий волосяний покрив (північний олень, песець, вовк, лисиця, заєць та ін.) або товстий шар підшкірного жиру (білий ведмідь, морж, тюлень). Рослини й тварини теплих країв при­стосовані до спекотного клімату. У тварин немає товстого шару під­шкірного жиру й пухнастої шерсті, у багатьох волосяного покриву майже зовсім немає (слон, буйвіл) або він утворений з незначної кіль­кості короткої шерсті (кулан). Більшість рослин не пристосована доперенесення сильних холодів і зимових морозів. Однак є види, здатні витримувати тривалі морози понад -50 °С (наприклад, модрина да- урська), тоді як більшість тропічних рослин не витримує навіть ко­роткочасного зниження температури до +4 °С.
Деякі рослини навчилися реагувати на зміну температури про­тягом року. На час холодів рослини переходять у стан спокою. Вони скидають листки, зменшуючи випаровування води, щоб не допусти­ти переохолодження, або ж узагалі їхня надземна частина відмирає і залишаються лише видозмінені підземні пагони — кореневища, цибулини. Такі пристосування притаманні багатьом трав’янистим рослинам. Рослини, здатні витримувати тривалі періоди порівня­но низьких температур, називають холодостійкими (ячмінь, овес, льон), а ті, що потребують порівняно високих температур, — тепло­любними (кукурудза, огірок, диня, кавун, персик).
Усі названі нами умови існування організмів на Землі назива­ють чинниками середовища. Перелічені належать до чинників не­живої природи. Також існування організмів залежить від інших організмів — чинників живої природи.

Завдання. Складіть синквейн за темою уроку. ПИСЬМОВО

ВСІ  УСНО
-          Які фактори зовнішнього середовища необхідні для життя рос­лин і тварин?
-          Яка потреба рослин і тварин у воді? т Якими речовинами живляться рослини з ґрунту?
-          На які групи за способом живлення поділяють тварин?
-          Які тварини належать до хижаків?
-          Яких ви знаєте травоїдних та всеїдних тварин?
-           Для чого потрібні рослинам і тваринам повітря й світло?
-           Як рослини й тварини пристосовані до життя в різних кліма­тичних умовах?
-          Які групи тварин вам відомі?


Такі умови, як вода, живлення, повітря, світло, тепло, впли­вають на життєдіяльність організмів. Усі вони діють на організм водночас та у сукупності. Тому рослини і тварини, що мешкають у певній місцевості, пристосовуються до спільної дії усіх указаних умов.
Відгадай загадку : ПИСЬМОВО відгадку записать 
Улітку медом ласував,
Досхочу малини мав.
А як впав глибокий сніг,
Позіхнув і спати ліг.

Уночі гуляє,
А в день спочиває,
Має круглі очі,
Бачить серед ночі.

Клишоногий, волохатий,
Улітку спритний та завзятий,
А ось взимку, лежебока,
У барлозі гріє боки.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати параграфи підручника: § 38
Природничий практикум: поспостерігайте за домашніми тва­ринами. Які пристосування вони мають для життя? З чим це пов’язано? Результати спостережень занесіть у зошит,


09.04.2020


Тема: Пристосування організмів до періодичних змін умов навколишнього середовища.Вправа «Нумератор» ПИСЬМОВО
Терміни або екологічні приклади записати їх номери у відповідні колонки. 
                                                    Чинники середовища

           Абіотичні
                   Біотичні
         Антропогенні
1) температура;
2) поїдання рослин тваринами;
3) вологість повітря;
4) вирубування лісів;
5) наявність кисню в атмосфері;
6) надмірний вилов риби;
7) озоновий екран;
8) сонячне світло;
9) радіоактивне випромінювання;
10) поселення лишайників на стовбурах дерев;
11) сажа в повітрі;
12) запилення рослин;
13) підвищений вміст вуглекислого газу в атмосфері;
14) полювання хижаків.


Крила потрібні лише тим, хто літає.
Це – кажани, птахи і комахи.
Для чого жирафу крила, якщо у нього довга шия?
Для чого гієні довга шия, якщо у неї міцні ікла?
Навіщо бобру ікла, якщо він гризе деревину?
І чому олень не плазує як крокодил, а луска потрібна лише рибам?
Ще багато чому і для чого можна задати питань,
Але відповідь буде коротка – це результат пристосувань.
Бо народжений літати ніколи не буде повзти,
А народжений вільно скакати ніколи не зможе океаном пливти.

Класифікація змін умов середовища
1. Періодичні зміни умов середовища – зміни, які повторюються через певні проміжки часу (періоди) – з дня на день, з року в рік.
2. Сезонні зміни умов середовища – зміни відповідно порі року (весна, літо, осінь, зима).
3. Добові зміни умов середовища – зміни протягом доби вдень і вночі.
4. Періодичні зміни умов середовища пов’язані з рухом нашої планети навколо Сонця та навколо своєї осі.
5. Листопад – біологічне явище, під час якого рослини позбавляються листя при несприятливих умовах.
6. Рослини пристосувалися до скорочення або збільшення світлового дня, зниження або підвищення температури повітря і ґрунту, кількості вологи тощо.
7. Пристосуваннями тварин до добових змін умов середовища є різна активність у світлу й темну пору.
8. Перелітні птахи – птахи, які восени відлітають на зимівлю в тепліші краї.
9. Осілі птахи – птахи, які залишаються зимувати на батьківщині.
10. Сплячка – пристосування тварин до несприятливих періодів з припиненням живлення та уповільненням дихання.
11. Заціпеніння -  пристосування комах, плазунів, земноводних до зими.
12. Пристосуванням тварин до сезонних змін умов середовища є сплячка, переліт птахів, накопичення під шкірою жиру, поява підшерстку і пуху, зміна забарвлення тощо.ПИСЬМОВО

Прийом «Так чи ні» 
1. У нашій місцевості умови існування живих організмів змінюються по сезонах.
2. До умов існування взимку рослини готуються заздалегідь.
3. Осінній листопад не супроводжується зміною забарвлення листків. 
4. Одна з причин листопаду – зміна тривалості світлового дня.
5. Комахи, змії, жаби, ящірки взимку активні.
6. Переліт птахів – це пристосування до періодичних річних змін температури.
7. Деякі ссавці взимку впадають у сплячку.
8. Осілі та кочові птахи змінюють своє оперення восени.
9. Взимку необхідно підгодовувати осілих і кочових птахів.
10. Біле хутро горностая взимку добре помітні його ворогам або жертві.
11. Рукокрилі, що живляться комахами, взимку впадають у сплячку.
12. Бурий ведмідь взимку впадає в дрімотний сон. Домашнє завдання: опрацювати §39


14.04.2020

ТЕМА : НАЗЕМНО _ ПОВІТРЯНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ ОРГАНІЗМІВ3.      Асоціативний кущ. Наземно – повітряне середовище існування  ПИСЬМОВО Записати асоціації до словосполучення

Наземно – повітряне середовище існування – це абіотичне, найрізноманітніше за своїми умовами існування середовище, основним ресурсом якого є повітря.
У  наземно – повітряному середовищі існування провідна роль належить абіотичним ( тим, що існують незалежно від волі чи бажання людини)  чинникам середовища, яким саме?


1.     Хімічний склад повітря
2.     Світловий режим
3.     Температура
4.     Вологість повітря
5.     Лімітуючими чинниками є нестача або надлишок тепла і вологи.
Організми, які населяють наземно – повітряне середовище називають аеробіонтами.

 МАТЕРІАЛИ ПАРАГРАФУ 40 ПИСЬМОВО
-         Які пристосування мають аеробіонти? Записати за зразком
1.   1.    Здатність до польоту;
2.    2.  Збільшення площі або частин тіла для пасивного польоту.


           3.
            4.
            5. 
Домашнє завдання
1.     Опрацювати §40 підручника, пит. ст. 176  усно
2.     Скласти 3 питання   за вивченим матеріалом.


       16.04.2020
     
    параграф 41 

   Тема: Водне середовище життя організмів.

  У водному середовищі світла найбільше у верхніх шарах. Тому тут поширені зелені рослини. Окремі тварини живуть на глибині кількох кілометрів. Це глибоководні риби і черви. Мешканці водного середовища дихають киснем, який розчинений у воді. Одні організми можуть жити тільки в прісній воді, інші – тільки в солоній (морях і океанах).


ТЕКСТ
З глибиною у воді стає темніше. Туди не надходять світлові промені, тому основна частина організмів зосереджена у прибережній зоні або у верхніх шарах води.
У водному середовищі рослини представлені здебільшого водоростями: зеленими, бурими і червоними. Найглибше (понад 250 метрів) можуть існувати тільки червоні водорості. Тіло більшості водоростей ниткоподібне або пластинчасте, яке утримується товщею води у вертикальному положенні. Окремі можуть бути прикріплені до дна. Так, водорість ламінарія утворює цілі підводні «ліси», а зарості водорості саргасум можуть утворити цілі плавучі острови, створюючи середовище існування для тварин. Одноклітинні водорості плавають у товщі води і слугують кормом для більшості риб. У прісних стоячих водоймах можна побачити й квіткові рослини – ряску, латаття, кубишку – листя яких плаває на поверхні води.
Серед тварин можна визначити три групи організмів. Перша – це тварини, які ведуть сидячий спосіб життя. До них відносять губок, корали, морські пера. Як правило, вони мають міцний скелет, а зовнішнім виглядом нагадують стовбури дерев. Живляться вони шляхом фільтрації води. У такий спосіб до їхнього організму потрапляють мальки риб, ікра, рештки водоростей.
Друга група тварин – це придонні тварини, які більшість свого життя проводять біля дна водойми, роблячи в ґрунті нори для укриття від ворогів. До них належать раки, соми, камбала, молюск-тридакна, кальмари, скати та багато інших тварин.
Третя група тварин – це тварини, які плавають у товщі води. Як правило, вони гарні плавці і мають пристосування до активного руху. Це – кити, акули, різноманітні кісткові риби, у яких обтічна форма тіла і наявні плавці.
Особливу групу утворюють тварини у припливно-відпливній зоні океанів. Під час відпливу вони закопуються в пісок, ховаються у черепашках, буди­ночках (черви, молюски, раки) або мігрують у відкрите море (медузи).
На поверхні води можна побачити водоплавних птахів, які мають плавальні перетинки між пальцями ніг, якими працюють як веслами.
ПИСЬМОВО
Фронтальне опитування
·        Які особливості водного середовища життя?
·        Які організми живуть у воді?
·        Які адаптації мають організми, що живуть у воді?         Домашнє завдання: опрацювати §41, завдання по тексту

        21.04.2020

    Тема: Ґрунтове середовище життя організмів.Гра «Портрет»
За словесним описом   відгадати природний об’єкт, про який буде йти мова на уроці: «Відгадайте «Що це?»
·        Він є усюди, навіть у Світовому океані.
·        Він – результат взаємодії неживої і живої природи.
·        Щоб він утворився, потрібно тисячі років.
·        Його легко знайти під ногами.
·        Без нього не можуть жити рослини .».
Відповідь: ґрунт.

  
Вправа «Хвилинка-цікавинка»
Розповідь  про цікавий пам’ятник ґрунту у Пекіні: «Майже 500 років тому в імператорському саду в центрі Пекіна був споруджений чудовий пам'ятник. Він представляв собою квадратний майданчик з довжиною сторони 6 метрів, на якому були насипні ґрунти різного кольору і походження. У центрі жовтий ґрунт, характерний для великої території Китаю. Саме йому завдячує своїм кольором Жовта річка - Хуанхе, що розмиває товщі Лесового плато. Решта поверхня майданчика розділена на чотири сектори, які обернені до чотирьох сторін світу. Північний сектор засипаний чорноземом, який поширений в північно-східному Китаї; південний - червоноземом з південної частин країни; західний - світлими білими пустельними ґрунтами північно-західного Китаю; східний - блакитними заболоченими ґрунтами рисових полів Великої Китайської рівнини. Вибитий на камені напис свідчить: «Ця споруда збудована у 1421 році в епоху династії Мін. В середині знаходиться жовтий ґрунт, в східній стороні блакитний, на заході білий, на півдні червоний і на півночі чорний ґрунти. Всі ці землі різних кольорів належать імператору».
        
 «Згадаймо, що представляє собою ґрунт. Що входить до його складу? Проведемо досліди і складемо схему «Складові ґрунту»
Формулювання висновку, що ґрунт – це природний об’єкт, в якому є все необхідне для життя і розвитку організмів. 

Схема «Складові грунту» СКЛАСТИ ЗА  текстом параграфу
               стор. 181,  ПИСЬМОВО
                                                ГРУНТ

                                                ↓↓↓↓↓↓↓↓↓                                «Мешканці ґрунту»
                                  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
 ВИПИСАТИ 
 параграф 42

Гра «Так-ні»
Дати відповідь «так» чи «ні» на запропоновані твердження
. ЗАПИСАТИ У ТАБЛИЦЮ
1.     З глибиною кількість мешканців ґрунту   зменшується.
2.     Великими передніми зубами кріт  вигризає ґрунт.
3.     Чим більше поживних речовин у ґрунті, тим менше там мешканців.
4.     Дощові черви , нематоди і личинки комах дихають у ґрунті через шкіру.
5.     Бактерії та гриби ґрунту розкладають відмерлі рештки організмів до неорганічних речовин.
6.     Різкі коливання температур дають змогу дощовому черву жити в ґрунті.
7.     Найбільшою небезпекою для мешканців ґрунту є відсутність води.
123
6              7
I

Домашнє завдання: опрацювати §42, завдання з тексту письмово
Додаток 1

Дерново-підзолисті ґрунти розповсюджені здебільшого на Поліссі.
Сірі лісові ґрунти поширені у південній частині Полісся, на заході й Правобережжі України під ділянками широколистих лісів. 
Чорноземні ґрунти сформувалися в умовах недостатньої зволоженості під степовою рослинністю. Вкривають майже 60 % території України, є її національним багатством. 
На сухих степових ділянках в умовах недостатнього зволоження і бідної рослинності утворились каштанові ґрунти. 

        24.04.2020

    Тема. Взаємозв'язки між організмами. Співіснування й угруповання організмів

(записати правильні відповіді в зошиті):
1) Вода у природі, у якій дуже мало солі, називається: __________________
2) Організми, які мешкають у воді, дихають: вуглекислим газом, азотом, киснем (підкреслити)
3) Світла і повітря у водоймах найбільше: у середніх шарах водойми, біля дна, біля поверхні
4) У водоймах мешкають: лише холоднокровні тварини, лише теплокровні, холоднокровні і теплокровні тварини
5) Тварини, які нерухомо прикріплюються до дна, називаються:
6) Жаби у воді дихають повітрям через:_________
7) Насіння рослин може поширюватися (чітка відповідь): водою, повітрям, тваринами, людьми, всі відповіді правильні
8) Серед середовищ життя організмів найменш щільне: ґрунтове, водне, повітряне
9) Родючість ґрунту підвищує: глина, пісок, перегній, корисні копалини
10) За 1 добу кріт може  прорити підземний хід довжиною:
11) Дощові черви можуть заглиблюватися на глибину:
12) Відмерлі рештки організмів розкладають мікроорганізми, які називаються:

В новій темі ми узнаємо про взаємозв’язки організмів у природі…

Вивчення матеріалу за планом § 43 підручника:
1. У природі організми живуть не відокремлено один від одного.
2. Угруповання-сукупність організмів, які живуть на одній території.
3. Зв’язки організмів, пов’язані з живленням, називаються ланцюгами живлення.
4. Приклад ланцюга живлення:
Зелений листок" гусінь"горобець"яструб
5. Гриби-трутовики – паразити на деревах.
6. Деякі види організмів існують на спільній території, не впливаючи один на одного.
7. Зозуля знищує щодня до 100 гусениць, але свої яйця підкидає в гнізда іншим птахам.
8. При сумісному існуванні між організмами виникають вигідні або невигідні зв’язки.
9. Ярусність рослин у лісі – приклад співіснування рослинних організмів.
10. Рослини захищаються від поїдання тваринами колючками, неприємним запахом або отруйними речовинами.
11. Частина хижаків полює вдень, частина вночі.
12. Багато грибів співіснують з улюбленими з ними деревами.
13. Бульбочкові бактерії оселяються на коренях рослин і забезпечують їх Нітрогеном.


Вивчення параграфа 43  допоможе вам:

• наводити приклади взаємозв’язків між організмами;
• пояснювати вплив на організми чинників живої природи.
Взаємозв’язки між організмами. У природі організми живуть не відокремлено один від одного, а в оточенні інших організмів. Навіть поодинока сосна, яка височіє на скелі, зовсім не самотня, її «сусідами» є різноманітні комахи, які живуть на стовбурі; зрідка пташка може сісти на гілку, щоб перепочити, а корені дерева оточені мешканцями ґрунту.
Сукупність організмів, які живуть на одній території, називають угрупованням.
Між організмами в угрупованнях виникають різноманітні зв’язки (мал. 145). Досить часто вони пов’язані з живленням (харчуванням) організмів. ЦІ зв’язки називають харчовими, або ланцюгами живлення. Наприклад, зелені листки дерева об’їдає гусінь. Нею живиться горобець, який стає здобиччю яструба. Запишемо цей ланцюг живлення в послідовності споживання одних організмів іншими:
зелений листок → гусінь → горобець → яструб.
Як бачимо, тваринні організми не можуть існувати без рослинних.
Оселяючись на дереві, гриби-трутовики використовують його як місце прикріплення і джерело поживних речовин. Гриб шкодить дереву, виснажуючи його і прискорюючи відмирання. Тому трутовики — справжні паразити.
Розгляньте малюнок 145. УСНО Поясніть, які взаємозв’язки між організмами ілюструють зображення а, б, в, г, ґ, д.

Мал. 145. Зв’язки між організмами: а) оса — квітка; б) лев — зебра; в) гриб-трутовик — дерево; г) гусінь — рослина; ґ) птаха — пташенята; д) береза — підберезовик
А які зв’язки існують у лісі між білкою і лосем? Ці тварини живляться різними рослинами, тому корму в лісі для них вистачає. У цьому прикладі організми співіснують і не впливають один на одного.
У шлунку травоїдних тварин живуть бактерії, які допомагають перетравленню цупких стебел рослин. Бактерії полегшують тваринам травлення, а самі отримують домівку і поживні речовини. Отже, співжиття травоїдних тварин і цих бактерій взаємовигідне.
Зозулі, які на кілька місяців прилітають до нас із теплих країв, є одними з найкорисніших птахів лісу. Вони знищують багато шкідників. Зозуля з’їдає до 100 гусениць за день, у тому числі й тих, яких не їдять інші птахи. Від цього ліс має велику користь. Але зозуля підкладає свої яйця у гнізда дрібних комахоїдних птахів. Зозуленята, підростаючи, викидають із гнізда пташенят своїх нових батьків. Тобто зв’язки рослин і зозулі взаємовигідні, тоді як для пташенят, викинутих із гнізда, вони шкідливі.   стор 186
Білка

Лось
При сумісному існуванні між організмами виникають взаємозв’язки: корисні, шкідливі, мирного співіснування.
Як організми пристосовуються до спільного існування. Для того щоб мирно співіснувати на спільній території, в організмів виробились різні пристосування. Наприклад, рослини лісу ростуть ярусами. Верхній ярус утворений деревами, середній — кущами, нижній — травами. Таке розташування сприяє надходженню світла до рослин кожного ярусу (мал. 146).
Ярусність рослин лісу є прикладом пристосування до співіснування рослинних організмів.
Рослини, які зростають на одній ділянці, цвітуть і утворюють плоди в різний час.
Деякі рослини мають пристосування, що захищають їх від поїдання тваринами. У глоду і шипшини — це колючки, у кропиви — жалкі волоски, у любистку — речовини із запахом, який відлякує комах.
У тварин також існують різноманітні пристосування до спільного існування. Наприклад, хижі птахи сова і яструб полюють на дрібних тварин, але сова це робить уночі, а яструб — удень. Тож вони не заважають живитись одне одному.
Деякі шапинкові гриби ростуть поблизу певних дерев: підосичник — під осикою, підберезовик — під березою. Це не випадково, адже їх грибниці обплітають корені цих дерев. У такий спосіб гриб отримує від дерева органічні речовини, а сам забезпечує його водою і неорганічними речовинами. Тож таке сусідство вигідне і грибу, і дереву.
Існують бульбочкові бактерії, які оселяються на коренях рослин і забезпечують їх життєво необхідними поживними речовинами (мал. 147).

Мал. 146. Ярусність лісу
Мал. 147. Корінь сої з бактеріями у бульбочках


       ДОМАШНЄ   ЗАВДАННЯ параграф 43 


Немає коментарів:

Дописати коментар